Poďakuj

Nutricia je hrdým partnerom projektu Poďakuj, ktorého cieľom je vyzdvihnúť význam povolania lekárov a sestier a povzbudiť verejnosť k tomu, aby si viac uvedomovala dôležitosť ich práce, a aby ich za ňu vedela aj oceniť. Uznanie a vďaka pacientov zároveň prispieva k ich spokojnosti a je hnacím motorom do ďalších dní ich pracovného života.

Viac informácií TU

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti