Prednášky pre profesionálne matky

Nie každé dieťa má to šťastie narodiť sa do funkčnej rodiny. Profesionálne matky, ktoré spolupracujú s domovami sociálnych služieb, majú preto náročnú úlohu nahradiť deťom, ktoré čakajú na adopciu, materskú lásku a starostlivosť. V spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova sme pre profesionálne matky zrealizovali sériu odborných prednášok a rozhovorov s pediatričkou MUDr. Silviou Bartekovou.

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti