Skríningy podvýživy

Podvýživa je vážny problém, ktorý sa týka aj mnohých skupín obyvateľstva u nás, no často je prehliadaný. Už od roku 2010 preto na Slovensku realizujeme skríningy u rizikových skupín, akými sú seniori v domovoch sociálnych služieb alebo onkologickí pacienti. Včasnou diagnostikou malnutrície alebo jej rizika a nutričnou intervenciou je možné zabrániť vážnym komplikáciám, či zvýšiť kvalitu života pacienta.

Viac informácií TU

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti