Obehové hospodárstvo našich obalov

 

V spoločnosti Danone chceme ponúkať výživné a kvalitné potraviny a nápoje v obaloch, ktoré sú stopercentne obehové, opätovne využité a neskončia v prírode.

Obal je základným predpokladom na to, aby sme mohli poskytovať ľuďom na celom svete výživné a kvalitné jedlo a nápoje – uvedomujeme si však, že to nemôže ísť na úkor životného prostredia. Dnešný bežný obalový systém je neudržateľný, pretože je stále primárne lineárny – zo základných surovín sa vyrobí obal pre výrobok a po spotrebovaní výrobku sa obal vyhodí. Tento model zapíčiňuje vážne problémy s následným nakladaním s odpadom.

Keďže sme sa zaviazali chrániť a podporovať zdravie planéty a ľudí, chceme sa podieľať na urýchlení prechodu z lineárnej na obehovú ekonomiku obalov.

Naším cieľom je, aby naše obaly boli 100% cirkulárne. To znamená vylúčiť obal, ktorý nepotrebujeme; inovujeme, takže všetky obaly, ktoré potrebujeme, sú navrhnuté tak, aby boli bezpečne opätovne použité, recyklované alebo kompostované; a zabezpečenie toho, aby materiál, ktorý vyrábame, zostal v ekonomike a nikdy sa nestal odpadom alebo znečistením.