Ciele Danone 2030

Pohľad na spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Danone sa odráža aj v dlhodobých cieľoch spoločnosti.

Stanovili sme deväť cieľov v troch oblastiach, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030, a ktoré sú v súlade s víziou One Planet.One Health (Jedna planéta.Jedno zdravie).

Určujú smer našich činností a prispievajú k plneniu cieľov Organizácie spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Našimi aktivitami chceme iniciovať pozitívne zmeny v oblasti životného prostredia a pomôcť ovplyvňovať ľudské zdravie tak, aby sme spoločne s partnermi vytvorili zdravší svet.

9 dlhodobých cieľov sme si stanovili v dôležitých oblastiach, ako je obchod, značka a dôvera. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako Danone prispieva k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, kliknite sem.

Naša filozofia

„JEDNA OSOBA, JEDEN HLAS, JEDEN PODIEL“: INOVATÍVNY MODEL RIADENIA SPOLOČNOSTI V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNANCAMI

Realizácia cieľov bude vychádzať z nového inovatívneho modelu riadenia, ktorého cieľom je naďalej podporovať činnosť celej spoločnosti. Tento model umožní viac ako 100 000 zamestnancom spoločnosti Danone spolurozhodovať o našej firemnej agende.

Koncom roka 2018 bol každý zo 100 000 zamestnancov spoločnosti Danone pozvaný k tomu, aby sa aktívne zapojil a podieľal na formovaní budúcnosti spoločnosti a najmä k napĺňaniu cieľov Danone 2030.

Program „Jedna osoba, jeden hlas“, v rámci ktorého sme vyvinuli internú platformu s rozsiahlymi zdrojmi o vízii a cieľoch spoločnosti zahŕňa obsah, ktorý vyplynul zo spolupráce s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, ako je Inštitút Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie
a výskum (UNITAR). Všetci zamestnanci spoločnosti Danone majú príležitosť vzdelávať sa a lepšie porozumieť, pracovať na výzvach a využívať príležitosti, ktoré prichádzajú s Cieľmi Danone 2030 na lokálnej aj globálnej úrovni.

Od tohto roku budú môcť ešte viac vyjadriť svoj názor na agendu našej spoločnosti a na definovanie činností do roku 2030 na lokálnej aj globálnej úrovni.

„Jedna osoba, jedna akcia“: každý zamestnanec má nárok na jednu akciu spoločnosti Danone a stať sa tak spolumajiteľom spoločnosti

Každý z našich zamestnancov má nárok na jednu akciu spoločnosti Danone v kombinácii s ročnou motivačnou schémou založenou na dividendách.

Okrem toho sa v nasledujúcich rokoch na celom svete zavedie mechanizmus podobný súčasnému francúzskemu investičnému fondu pre zamestnanecké spoločnosti. Zamestnancom to poskytne ďalšiu príležitosť investovať do spoločnosti za zníženú cenu
a zvýšiť pocit vlastníctva.

Viac o našej spoločenskej zodpovednosti

Spoločenská zodpovednosť

Naše projekty na Slovensku