Rok 2023 nám toho priniesol naozaj veľa. 💙

A v zmysle aktivít, ktoré sme mali tú česť podporiť, bol skutočne bohatý.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú, či už fyzicky alebo finančne, a pridávajú tak ruku k dielu našej spoločnej budúcnosti. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou toľkých zaujímavých projektov a stretnúť množstvo skvelých ľudí. Veríme, že v budúcom roku budeme môcť opäť pomáhať a podporovať, ešte viac ako v tomto roku.