Šťastný Nový rok 2021!

Rok 2020 preveril našu odolnosť aj schopnosť prispôsobiť sa nevídaným podmienkam. Práca z domu, nápor na logistiku detskej a klinickej výživy, či…
Zobraziť viac

Naše divízie

Naše značky

#OnePlanet.OneHealth

Poďakuj

Nutricia je hrdým partnerom projektu Poďakuj, ktorého cieľom je vyzdvihnúť význam povolania lekárov a sestier a povzbudiť verejnosť k tomu, aby si viac uvedomovala dôležitosť

Zobraziť viac

Naše sociálne siete

Danone a Nutricia

Mohli ste nás vidieť

Rádio Slovensko

Pozor na výživu seniorov 

tvmarkiza.sk

Pozor na výživu seniorov

Rádio Slovensko

Pozor na výživu našich seniorov – a to nielen v čase pandémie

rtvs.sk

Pozor na výživu seniorov