Danone vo svete

120+

krajín, kde sa predávajú
produkty Danone

100 000+

zamestnancov
v 55 krajinách

História Danone vo svete

1896
Dr. Jan van der Hagen a jeho brat Martien získali oprávnenie vyrábať produkty pomocou tzv. Backhauseovej metódy na výrobu špeciálneho mlieka pre deti.
1905
Začiatok spolupráce s odborníkom pri výrobe prvého produktu klinickej výživy pre diabetikov a zahájenie vývoja novej metódy na predĺženie doby trvanlivosti výrobkov Nutricia.
1919
Isaac Carasso vyrobil prvý jogurt značky Danone. Na začiatku 20. storočia žil v Barcelóne, kde si všimol, že veľa španielskych detí trpí črevnou infekciou. Pri výrobe známeho jogurtu na Balkáne používal mliečne baktérie z Pasteurovho inštitútu. Carasso tým nadviazal na prácu ruského bádateľa Iľja Iľjiča Mečnikova, nositeľa Nobelovej ceny z roku 1908 za výskum imunity. Jogurty Danone sa vtedy bežne nepredávali v obchodoch, ale iba v lekárňach na odporučenie lekára.
1929
Daniel Carasso založil spoločnosť Danone. Keď sa rozhodol vstúpiť s výrobkami Danone na francúzsky trh, nemal ani 20 rokov. Firma Societe Parisienne du Yoghourt Danone bola zaregistrovaná v roku 1929 a svoju činnosť začala na 78 m2 na prízemí v budove jedného obchodníka v Paríži.
1941
V dôsledku 2. svetovej vojny Daniel Carasso odišiel z Francúzska do Spojených štátov amerických, konkrétne do mesta New York. Krátko po jeho príchode do mesta sa mu podarilo kúpiť malý obchod v Bronxe, kde sa vyrábalo denne medzi 100 až 200 ks jogurtov. Svoj podnik nazval Dannon Milk Products Inc.
1946
Založení vlastního výzkumného pracoviště pro výzkum a následný vývoj produktů Nutricia - Nutricia Research. Začátek výroby prvních zeleninových příkrmů v plechovce pod značkou Olvarit.
1956
Uvedenie na trh výrobku určeného pre osoby s metabolickými poruchami a PKU (fenylketonúria).
1966
Spojenie dvoch výrobcov – výrobcu sklenených obalov Souchon Neuvesel a výrobcu hladkého skla Boussois. Vznikol tak nový koncern BSN (Boussois-Souchon-Neuvesel). Prezidentom BSN sa stal Antoine Riboud, ktorý zohral dôležitú úlohu vo formovaní spoločnosti Danone do podoby, ktorú poznáme dnes.
1970
Vznik novej stratégie spoločnosti „od obalu k obsahu“ a prevzatie nových spoločností Evian a Blédina, a taktiež známych francúzskych pivovarov Kronenbourg a Européenne de Brasserie, čím sa dostala spoločnosť na vrchol francúzskych výrobcov minerálnych vôd, piva a detskej výživy.
1972
Vystúpenie Antoine Riboud na konferencii Assises du Patronat v Marseille, kde hovoril o dôležitosti podnikania v spoločnosti. Svojim príhovorom vyzýval k odlišnému prístupu v riadení a prinášaní nových konceptov spoločenskej zodpovednosti podnikov. Začiatok duálneho záväzku spoločnosti Danone k úspechu v podnikaní a spoločenskom vývoji. V jeho prejave prvýkrát zdôrazňuje zamestnávateľ vo Francúzsku potrebu brať do úvahy aj ľudskú stránku podnikania.
1972
Spojenie koncernu BSN a Gervais Danone, ktoré začalo stretnutím Daniela Carassa a Antoina Ribouda.
1986
Spustenie infolinky s bezplatným číslom - určenej predovšetkým matkám, ktoré potrebujú radu ohľadom výživy svojich detí.
1992
Po páde berlínskeho múru sa BSN Gervais Danone otvorili možnosti vstúpiť na trh do krajín bývalého sovietskeho bloku. Ako prvé bolo v roku 1991 Poľsko a Maďarsko, následne v roku 1992 ich nasledovalo vtedajšie Československo.
1994
Zmena BSN Gervais Danone na spoločnosť Danone. Názov Danone spotrebitelia poznali v 46 krajinách, zatiaľ čo BSN Gervais Danone poznali len spotrebitelia vo Francúzsku. S novým názvom prišlo nové logo – chlapec s pohľadom nahor ku hviezdam. Toto logo symbolizuje snahu spoločnosti Danone sa stále posúvať vpred.
1996
Riadenie spoločnosti prebral od svojho otca Franck Riboud, ktorý sa tak stal novým riaditeľom (CEO). Franck pokračoval v medzinárodnom rozširovaní spoločnosti. Sústreďoval svoju pozornosť najmä na tri základné oblasti s vysokým potenciálom pre rast a posilnenie značiek: čerstvé mliečne produkty, nápoje a sušienky.

V tomto období Franck predstavil misiu spoločnosti Danone „Prinášať zdravie prostredníctvom jedla čo najväčšiemu počtu ľudí.“ Dnes sa touto misiou riadi viac ako 100 000 zamestnancov po celom svete, ktorí veria, že výživa môže a má prispievať k zdraviu spotrebiteľov vo všetkých vekových kategóriách, bez ohľadu na krajinu a kultúru.
2007
Kúpa spoločnosti Royal Numico (Nutricia), ktorá sa stala súčasťou siete Danone group. Touto akvizíciou Danone napĺňa svoju misiu a má 4 divízie, ktorých portfólio sa sústreďuje na zdravie.
2014
Do funkcie riaditeľa spoločnosti (CEO) Danone nastúpil Emmanuel Faber. Franck Riboud zostáva predsedom predstavenstva.
2015
Odhalenie Manifesto brands pod vedením Emmanuela Fabera. Vo svojich 14 bodoch hovorí, ako má Danone naplniť svoje poslanie prinášať zdravie prostredníctvom jedla čo najväčšiemu počtu ľudí.
2017
Spojenie so spoločnosťou WhiteWave, ktorým rozširuje Danone svoje portfólio o produkty založené na rastlinnej báze a stáva sa svetovým lídrom so širokou ponukou mliečnych a rastlinných výrobkov.
2017
Predstavenie upraveného loga spoločnosti Danone s popisom: „Jedna planéta.Jedno zdravie“. Tieto slová odrážajú víziu, že zdravie ľudí je úzko spojené so zdravím planéty.

Spoznajte lepšie spoločnosť Danone

Čo chceme dosiahnuť?

Danone na Slovensku