Spoločenská zodpovednosť

#OnePlanet.OneHealth

Strategický rámec našich aktivít na celom svete aj na Slovensku je zakotvený vo vízii One Planet.One Health (Jedna planéta.Jedno zdravie). Zdravie človeka a zdravie planéty sú vzájomne prepojené. Každý z nás má len jedno zdravie, máme len jednu planétu, a preto vnímame starostlivosť o tieto dve oblasti ako strategickú úlohu skupiny DANONE.

To, čo si každý deň dáme na tanier, záleží od každého z nás. Naše každodenné rozhodnutia o tom, čo budeme jesť alebo čo si navaríme, však majú priamy dopad na naše zdravie a aj na stav planéty. Pre zdravie potrebuje náš organizmus kvalitné a výživné jedlo. Veríme, že budovaním povedomia o správnej výžive a zameraním sa na osvetu spoločnosti prispievame k zdravšej budúcnosti.

Máme na srdci aj potreby pacientov a ich príbuzných a opatrovateľov. Usilujeme sa im poskytovať tie najlepšie a komplexné riešenia v oblasti výživy pri chorobe.

Spoločnosť Danone sa stala prvou akciovou spoločnosťou so sociálnym poslaním – #EntrepriseAMission, o čom rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti v júni 2020. Tento model je zakotvený vo francúzskom práve od roku 2019 a jeho prijatím preukazujeme to, že spoločenské a environmentálne záujmy sú pre našu spoločnosť prioritou. Stať sa spoločnosťou so sociálnym poslaním nám umožní dosiahnuť náš cieľ – spravodlivo a transparentne slúžiť všetkým našim partnerom a vytvoriť udržateľnú hodnotu spoločnosti v tomto novom svete. Spoločne tak utvárame udržateľnú budúcnosť.

Viac o našej spoločenskej zodpovednosti

Ciele Danone 2030

Podpora Planéty

Podpora Zdravia