50. výročie Duálneho projektu

#Danone je už 50 rokov na svojej ekonomickej, sociálnej a udržateľnej ceste za úspechom.

Antoine Riboud

Už viac ako 100 rokov sa #Danone stará o potreby spotrebiteľov tým, že ponúka stále zdravšie a udržateľnejšie produkty. Tento rok si pripomíname 50. výročie vzniku tzv. Duálneho projektu, ktorý predstavil Antoine Riboud, vtedajší generálny riaditeľ Danone, vo svojom príhovore v Marseille v roku 1972. Hlavná myšlienka spočíva v tom, že spoločnosť musí ísť nad rámec ekonomických cieľov a starať sa o zamestnancov aj komunitu, v ktorej pôsobí. Dnes nadobúdajú vizionárske myšlienky Antoina Riboud na stále väčšej relevancii.

Zodpovedný prístup k podnikaniu sme na Slovensku pretavili do rôznych dlhodobých projektov:

  • Sme mimoriadne hrdí na Iniciatívu prvých 1000 dní, ktorou v spolupráci s lekármi a zdravotnými sestrami pozitívne ovplyvňujeme celoživotné zdravie detí.
  • Na obaly našich produktov zavádzame nutričné značenie Nutri-Score s cieľom transparentnej komunikácie na spotrebiteľa.
  • Nemenej dôležitým záväzkom je zodpovedný prístup k životnému prostrediu, či ide o cirkularitu obalov, znižovanie uhlíkovej stopy alebo ochranu prírodných zdrojov.
  • Okrem toho sa v spolupráci s odborníkmi venujeme skríningu výživy ohrozených skupín obyvateľstva a osvete o dôležitých témach, akými sú podvýživa u seniorov, či onkologických pacientov.
  • Sme partnerom OZ Malíček, ktoré sa snaží na Slovensku zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodiny a my sme hrdí na to, že im v tomto úsilí môžeme pomáhať.
  • Prostredníctvom našich produktov podporujeme Potravinovú banku Slovenska, Úsmev ako dar a ďalšie, ktoré pomáhajú tým najzraniteľnejším.
  • V neposlednom rade sa spolu s našimi kolegami venujeme dobrovoľníckym aktivitám.

Dôveru a prejavený záujem našich spotrebiteľov si veľmi vážime. V našom úsilí prinášať zdravie prostredníctvom potravín budeme naďalej pokračovať.

#DualProject #50 #výročie #AntoineRiboud #Slovensko #Iniciativa #1000dni

Mohlo by vás tiež zaujímať