Ak sa vám senior stráca pred očami, musíte spozornieť

Podvýživa seniorov na Slovensku je rozšírená viac, ako sa môže zdať. Údaje z demografických štúdií ukazujú, že až jeden z troch seniorov žijúcich doma na Slovensku môže byť ohrozený podvýživou.

foto: #Danone

Vzhľadom na riziko podvýživy u starších ľudí je nevyhnutné pravidelne kontrolovať ich hmotnosť, najlepšie raz za mesiac. Vyhodnotenie lekárom by sa malo uskutočniť aspoň raz ročne, počas pravidelnej prehliadky. S pribúdajúcim vekom sa mení vzťah ľudí k výžive a tieto prirodzené zmeny môžu vyústiť do tzv. mentálnej anorexie, pri ktorej majú starší ľudia prirodzene menšiu chuť do jedla, menší záujem o jedlo, rýchlejší pocit sýtosti a menší hlad medzi jedlami alebo ráno. Medzi varovné signály podvýživy patrí, ak senior neplánovane chudne, dlhodobo nedokáže zjesť celé porcie jedál, trpí nechutenstvom, stráca silu alebo je častejšie chorý.

„Podvýživa alebo malnutrícia prispieva k imunodeficiencii, čo vedie k zníženej odolnosti voči infekciám, predĺženiu hospitalizácie a rekonvalescencie, zvýšenej morbidite a mortalite alebo zhoršenému hojeniu rán. Dobrý nutričný stav je preto predpokladom úspešnej liečby ochorenia a neposkytnutie nutričnej podpory v indikovaných prípadoch môže negatívne ovplyvniť celkový priebeh ochorenia a úspešnosť jeho liečby,“ upozorňuje MUDr. Miloš Bubán.

MUDr. Miloš Bubán

V prípade, ak ste zaznamenali, že senior vo vašom okolí trpí podvýživou a bežná strava na nápravu nie je dostatočná, nutričný stav jedinca sa dá zlepšiť aj pomocou nutričných nápojov, ktoré má možnosť predpísať lekár. Jedná sa o nápoje obsahujúce základné živiny a vysoký obsah energie, obohatené o vitamíny a minerálne látky potrebné na pokrytie dennej potreby výživy. Nápoj by sme mali podávať v malých dávkach tak, aby ho senior mohol ľahko vypiť. Enterálna výživa určená na popíjanie existuje aj pre pacientov, ktorí trpia cukrovkou alebo rakovinou. „Súčasná medicína dokáže podporiť nutričný stav rizikových pacientov, medzi ktorých patria aj seniori,“ vysvetľuje funkciu nutričných nápojov MUDr. Bubán. Výživové nápoje môže predpísať lekár alebo si ich pacient môže kúpiť v lekárni.

Značka Nutricia uskutočnila štúdiu, ktorej výsledky preukázali, že užívanie dvoch 125 ml fliaš enterálnej výživy denne zlepšilo hlavné sledované parametre u podvyživených pacientov. „Značka Nutricia s výrobkami detskej a klinickej výživy je slovenskej verejnosti dostupná už 30 rokov. Za ten čas sme zaznamenali tisíce prípadov seniorov, u ktorých bola podvýživa hlavnou príčinou zlého zdravotného stavu a celkovej kvality života.Ak ste u seba alebo u niekoho vo svojom okolí spozorovali niektorý z príznakov podvýživy, neváhajte kontaktovať svojho lekára,“ vyzýva Jiří Gajdoš, Head of Healthcare – Adults v Danone.

Tlačová správa