Dotazník NutriCheq zistil nedostatky vo výžive batoliat (1 – 3 roky) na Slovensku poukazujúce na medziročné zhoršenie viacerých trendov. Pretrváva problém priskorého prechodu na neupravené kravské mlieko a prehĺbil sa nedostatočný príjem potravín bohatých na železo a vitamín D, aj ovocia a zeleniny. Pozitívom je, že takmer tri štvrtiny rodín pravidelne jedávajú spoločne, čím si deti osvojujú zvyky ostatných a profitujú zo sociálnej interakcie.

Online dotazník NutriCheq (https://www.1000dni.sk/nutricheq/), ktorý anonymne vypĺňajú rodičia batoliat, odhalil aj v roku 2023 viaceré nedostatky v ich výžive. Pediatrom ukázal, na čo je potrebné rodičov upozorňovať, aby správna výživa čo najviac prispela k zdravému rastu malých pacientov.

Dôsledky nedostatkov vo výžive

„Výživa počas prvých 1000 dní života má zásadný vplyv na vývoj, metabolizmus, stravovacie návyky či chuťové preferencie. Dodržiavaním správnej životosprávy v tomto veku sa znižuje riziko civilizačných ochorení (obezita, cukrovka 2. typu, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.) v dospelosti,“ hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elena Prokopová a dodáva k výsledkom prieskumu: „Ako odhalili výsledky NutriCheq-u za rok 2023, viaceré ukazovatele v stravovaní batoliat sa medziročne zhoršili, čo znamená, že všeobecní lekári pre deti a dorast musia aj naďalej na rodičov apelovať, aby správnej výžive a životospráve venovali dostatočnú pozornosť a prebrali tak plnú zodpovednosť za ich neskorší vývoj. Prieskum ukázal, že najviac zaostávame v príjme železa a vitamínu D, ktorý je spôsobený skorým zavedením kravského mlieka v strave batoliat a nedostatočným príjmom červeného mäsa a rýb. Vitamín D a železo majú zásadný vplyv na imunitu dieťaťa, ako aj na jeho kognitívny vývoj.“ O výživových potrebách dieťaťa hovorí doktorka Prokopová aj v obsažnom podcaste.

Časť detí je v riziku obezity, ďalšie môžu byť ohrozené malnutríciou

Podľa odpovedí rodičov iba 11 % batoliat konzumuje odporúčané množstvo ovocia a zeleniny, teda 3 a viac porcií denne na základe odporúčaní odborníkov. Neuveriteľných 20 % detí konzumuje údeniny alebo fastfood 1- až 3-krát týždenne (v roku 2022 to bolo len 6 %). U týchto detí je niekoľkonásobne prekročená denná dávka sodíka, soli a nasýtených mastných kyselín, čo môže spôsobiť vyššie riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení v budúcnosti. Viac ako tretina opýtaných potvrdila konzumáciu sladkostí a sladených nápojov vo frekvencii 2 a viackrát týždenne. Tieto neduhy môžu byť predpokladom pre rozvoj obezity. Na druhej strane, v batoľacom veku sa rodičia stretávajú aj s odmietaním jedla či nechutenstvom u detí. Podľa výsledkov prieskumu NutriCheq bola u 12 % batoliat zaznamenaná nízka konzumácia viacerých základných potravinových skupín. V spojení s inými faktormi, predovšetkým nízkou hmotnosťou, to môže viesť k neprospievaniu či v závažných prípadoch dokonca k podvýžive, obmedzeniu rastu a intelektuálneho vývoja. Riešenie tohto problému patrí do rúk pediatra.

Stravovanie pred obrazovkou

Odborníkov nemilo prekvapil alarmujúci trend pravidelnej konzumácie jedál pred digitálnou obrazovkou, čo uviedlo až 44 % rodičov. Neuropsychológ PhDr. Robert Krause, PhD., MPH, MBA upozorňuje, že používanie digitálnych technológií v batoľacom a predškolskom veku negatívne ovplyvňuje bielu a sivú hmotu mozgu, čo vedie k zhoršeniu kognitívnych schopností. „Ak dieťa počas konzumácie jedla pozerá na obrazovku, znižuje sa jeho samoregulácia príjmu energie, čo v praxi znamená, že buď zvyšuje alebo znižuje príjem potravy, ba dokonca, niektoré výskumy (Utter, 2003) prišli so zistením, že sa tak zvyšuje aj hmotnosť dieťaťa. Deti by mali byť vedené k tomu, že jedlo je dôležité pre zdravé fungovanie organizmu a učiť sa, že starať sa o svoje telo sa oplatí, keďže je to jediné miesto, kde môžu dlhodobo žiť.”

NutriCheq – Pomoc rodičom a pediatrom

NutriCheq sprístupnila rodičom Iniciatíva Prvých 1000 dní, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Danone. Po vyplnení anonymného dotazníka dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovaní svojho batoľaťa, ktoré pripravili lekári. Projekt vznikol v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a pomáha rodičom odhaľovať nedostatky vo výžive dieťaťa či kultúre stravovania v rodine. „Unikátny projekt NutriCheq pomohol už mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o výžive detí a veríme, že pomôže ešte ďalším. Avšak diagnostika pediatrov aj naďalej ostáva primárnym zdrojom informácií, NutriCheq plní orientačnú úlohu, keďže ho môže rodič dobrovoľne vyplniť a zaslať aj svojmu pediatrovi,” dodáva Mária Jendrišáková, vedúca pre korporátne záležitosti Danone Česká republika a Slovensko.

——

O prieskume

Celoslovenský prieskum sa realizoval online dotazníkom NutriCheq na reprezentatívnej vzorke 700 rodičov detí vo veku 1 – 3 roky v období január – december 2023.

Tlačová správa

Ako ukázal nedávny prieskum spoločnosti Danone, spotrebiteľom nie je stav planéty ľahostajný a ovplyvňuje ich to aj pri výbere tovarov. Tento rok takmer 41 % respondentov uviedlo, že pri nákupe potravín berú do úvahy vplyv na planétu. Najmä mladšie generácie čoraz viac uprednostňujú rastlinné alternatívy oproti potravinám živočíšneho pôvodu, napríklad rastlinné nápoje. Medzi respondentmi vo veku 18 až 26 rokov je až 11,7 % vegánov, vegetariánov a flexitariánov, čo je takmer dvakrát viac ako priemerná populácia (7,4 %).

Chuť je dôležitá pre generáciu Z, zdravotné výhody pre starších ľudí

15,8 % respondentov vo veku 18 až 26 rokov konzumuje rastlinné produkty dokonca častejšie ako raz týždenne. Táto veková skupina tak robí najmä kvôli zdravotným výhodám (44,7 %), chuti (29,8 %) a pozitívnemu vplyvu na planétu (24,5 %). S pribúdajúcim vekom je zdravotný aspekt ešte výraznejší – vo veku 45 až 65 rokov je hlavným dôvodom konzumácie rastlinných alternatív pre viac ako polovicu respondentov prieskumu (58,6 %).

Príležitostiam, pri ktorých spotrebitelia konzumujú rastlinné nápoje, dominujú dva momenty dňa – raňajky (53,9 %) a desiata (28,3 %). Respondenti najčastejšie používajú rastlinné nápoje pri varení alebo pečení (43,9 %), ale generácia Z si ich často pridáva aj do kávy (35,1 %) alebo ich pije samostatne (21,3 %).

Raňajkuj podľa chuti

Hana Ďurajková, brand manažérka značky Alpro, potvrdzuje výsledky prieskumu: „Keď zvažujeme, aké inovácie výrobkov prinesieme našim zákazníkom, chuť je pre nás kľúčová, pretože práve tá je základným predpokladom úspechu v kategórii rastlinných alternatív. Tiež sa zameriavame na raňajky ako na kľúčový moment dňa, ktorý je dôležitý pre zdravý a vyvážený štart.“

Značka Alpro nedávno nadviazala spoluprácu s populárnym spevákom a športovcom Benom Cristovaom s cieľom vzdelávať ľudí o zdravom životnom štýle. Ben Cristovao, ktorý je vegánom už mnoho rokov, dodáva: „Chcel by som inšpirovať čo najviac ľudí, aby sa zamysleli nad tým, čo jedia. Som vegán – ale nemám problém robiť aktívne náročný bojový šport a veľa energie nechávam aj na koncertoch. Budem rád, ak si na mňa ľudia spomenú pri raňajkách. To, aké prvé jedlo dňa si vyberú, ovplyvňuje ich energiu, zdravie a planétu. „

————————————————————————————————————————————————————-

O prieskume

Tretí ročník prieskumu, ktorý spoločnosť Danone organizuje v strednej a východnej Európe, sa uskutočnil začiatkom marca 2024 medzi 1 000 respondentmi v Slovenskej republike. Zber údajov bol vykonaný prostredníctvom aplikácie Instant Research spoločnosti Ipsos. Spoločnosť Danone sa zaviazala k udržateľne vyváženej výžive a je lídrom hnutia za flexitariánsku stravu.

Tlačová správa

Na onkologické ochorenia dlhodobo zomiera mnoho Slovákov. Podľa údajov NCZI je rakovina druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie pričom najčastejšie sa vyskytujú prípady rakoviny kože, kolorekta a prsníka. Na Slovensku je stále vyšší podiel pacientov s rakovinou v porovnaní s Európskym priemerom.

„Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. V úmrtnosti patrí Slovensku jedna z popredných priečok. Aj preto každoročne venujeme nemalé prostriedky a energiu na osvetu v prevencii a realizujeme bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny. Našim cieľom je odstrániť rozdiely v starostlivosti o onkologického pacienta, kam bezpochyby patrí prístup pacientov k nutrične vyváženej výžive,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Prvým príznakom rakoviny môže byť rapídne neplánované chudnutie. Podvýživa môže byť vážnym sprievodným javom rakoviny a nemožno ju podceňovať. Malnutríciou trpí takmer 50% pacientov v pokročilom štádiu ochorenia. Keďže strata hmotnosti môže negatívne ovplyvniť pacientovu schopnosť tolerovať onkologickú liečbu, prístup pacienta k nutrične bohatej výžive je kľúčový. Predovšetkým úbytok svalovej hmoty vplýva na vyššiu toxicitu a nežiaduce účinky liečby, vyššiu pravdepodobnosť potreby znížiť terapeutickú dávku, či dokonca predčasné prerušenie liečby. Odborníci sa zhodujú, že podvýživa negatívne vplýva na liečbu a priebeh ochorenia, a až 20 % pacientov s rakovinou zomiera práve na podvýživu, a nie na onkologické ochorenie.

Spoločnosť Danone so svojou značkou Nutricia realizovala v roku 2023 na Slovensku štúdiu so 488 pacientmi podstupujúcimi aktívnu onkologickú liečbu. Pacienti počas troch mesiacov popri liečbe a bežnej strave prijímali denne 2 fľaštičky vysokoenergetickej tekutej výživy s vysokým obsahom bielkovín, vitamínu D a omega 3 mastných kyselín.

Výsledky štúdie preukázali stabilizáciu hmotnosti pacientov, resp. hmotnosť u pacientov  vzrástla v priemere o 1 kg. Taktiež sa potvrdilo zlepšenie fyzickej zdatnosti, ktoré môže byť spojené s udržaním svalovej hmoty – pacienti podstupovali testy, ktorými sa sledovalo zlepšenie fyzickej zdatnosti počas štúdie, pomocou merania sily stisku nedominantnej ruky, alebo opakovaným vstávaním a sadaním na stoličku. V oboch prípadoch došlo k signifikantnému zlepšeniu. Pacienti tak mali s podporou enterálnej výživy napríklad viac energie na prechádzky. Okrem zlepšenia kvality ich života sa preukázal pozitívny vplyv aj na laboratórne parametre.

„Sme radi, že naše nutričné nápoje pomáhajú pacientom v neľahkom boji s onkologickým ochorením. Naše dietetické prípravky enterálnej výživy sú klinicky overené potraviny na osobitné lekárske účely a predpisuje ich lekár. Sú dostupné aj v kompaktnom, 125 ml balení, pre ľahšie vypitie pri doplňovaní bežnej stravy a tiež sú dostupné vo viacerých príchutiach. Popíjajú sa pomaly, po dúškoch, viackrát denne po hlavných jedlách, čo zabezpečí lepšie vstrebávanie živín v tele. My v Danone veríme, že zlepšiť kvalitu života pacientom s rakovinou v akomkoľvek štádiu ochorenia je správnou cestou ako pozitívne uplatniť výsledky z nášho výskumu v mene prínosu pre celú spoločnosť,“ vysvetľuje Angela Buday, produktová manažérka pre enterálnu výživu pre dospelých v Danone. 

Tlačová správa

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb pripadá symbolicky každé štyri roky na 29. februára.

Metabolické ochorenie fenylketonúria, známe tiež aj pod skratkou PKU (z anglického Phenylketonuria), je raritná dedičná porucha, pri ktorej si pacienti musia prísne strážiť množstvo prijatých bielkovín za deň. Ich organizmus nie je schopný premieňať aminokyselinu fenylalanín na tyrozín, keďže majú nedostatok pečeňového enzýmu nazývaného fenylalanínhydroxyláza (PAH). Dôsledkom je hromadenie fenylalanínu v krvi, čo poškodzuje predovšetkým mozgové bunky .Bez včasnej liečby dochádza k rozvoju mentálnej retardácie a epilepsie. Negatívnemu vývoju dnes možno úplne  predísť dodržiavaním  diéty s prísnym obmedzením prirodzených bielkovín  a užívaním špeciálnych prípravkov, ktoré ich chýbanie v strave nahrádzajú.  

Deti s fenylketonúriou  sú zachytené novorodeneckým skríningom a následne celoživotne sledované v jednej z troch špecializovaných ambulancií na Slovensku. MUDr. Ľudmila Potočňáková z metabolickej ambulancie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach hovorí: „PKU diéta je celoživotná a jej dodržiavanie je nesmierne dôležité v každom veku. U detí sa rozvíja intelekt a musí sa zabrániť rozvoju mentálnej retardácie, adolescenti a dospelí sa dodržiavaním diéty vyhnú psychickým a neurologickým problémom.“  

Miroslav Ištván, pacient s fenylketonúriou, opisuje: „Aby som mohol žiť v zdraví, museli sme s rodičmi tomu prispôsobiť každodenné fungovanie. Do škôlky som vôbec nechodil, na základnej škole som čelil mnohým pochybnostiam, či dokážem držať krok so zdravými deťmi. Avšak s podporou rodiny som všetko zvládol a dnes študujem na vysokej škole. Chcem tým povedať, že ak pacient dodržiava predpísanú diétu, intelekt sa vyvíja normálne.    

Na Slovensku je asi 100 pacientov, ktorí sa  v dospelosti rozhodli nepokračovať v PKU diéte, nie sú sledovaní všpecializovanej ambulancii, a preto je ich zdravie ohrozené. Dlhodobé porušovanie prísnej diéty má veľmi vážne dôsledky vo forme zhoršenej mentálnej výkonnosti, podráždenosti či depresie. „Vysoké hladiny fenylalanínu v krvi u ľudí s PKU negatívne ovplyvňujú viaceré psychické funkcie, správanie a náladu. Hrozí im tiež riziko neurologických komplikácií.” dodáva doktorka Potočňáková. 

Prejavy pri nedodržiavaní striktnej diéty: 

V čom spočíva prísna diéta ľudí s PKU ? 

Zo stravy musia vylúčiť všetky potraviny, ktoré obsahujú bielkoviny, teda  mäso, ryby, mliečne výrobky, strukoviny, vajcia. Múka, ryža a cestoviny sú nahradené ich nízkobielkovinovou verziou. Základom stravy je zelenina a ovocie. „Chýbajúce bielkoviny, vitamíny či minerálne a stopové prvky musia pacienti s PKU prijímať vo forme špeciálnych prípravkov- aminokyselinových zmesí bez fenylalanínu alebo hydrolyzátov bielkovín, ktoré im predpisuje lekár. Ich kvalita a rôznorodosť sa našťastie stále zvyšuje,“ vysvetľuje MUDr. Potočňáková. 

Spoločnosť Danone vyrába pod značkou Nutricia špeciálne produkty, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou jedálnička PKU pacientov. „Dostupnosť špeciálnych potravín a ďalších prípravkov je pre pacientov s fenylketonúriou priam nevyhnutnosťou. Sme radi, že ich môžeme našimi produktmi ich životným štýlom sprevádzať. Aj preto sa snažíme naše obaly maximálne zmodernizovať, aby sa ich nikde nemuseli hanbiť používať,“ uvádza Monika Žiláková, manažérka medicínskeho marketingu spoločnosti Danone pre Českú a Slovenskú republiku. 

Pacient Miroslav dodáva: „Psychická pohoda a duševné zdravie sú pre fenylketonurikov veľmi dôležité. Ak z nejakého dôvodu nedodržiavame prísnu diétu, hladina fenylalanínu sa zvýši, čo negatívne ovplyvňuje psychický stav. Začíname pociťovať nervozitu, podráždenie, nespavosť a únavu. Aj preto sa snažím moju chorobu a špeciálne stravovanie vnímať skôr ako životný štýl. Som zároveň rád, že máme na Slovensku silnú komunitu PKU pacientov a navzájom si pomáhame a podržíme sa.“  

Informácie, tipy, inšpirácie pre životný štýl, recepty, ako aj úspešné príbehy a zaujímavé články, si budú môcť fenylketonurici už čoskoro nájsť na pripravovanej stránke www.svetpku.sk a už teraz sa môžu inšpirovať na sociálnej sieti Instagram, na profile 
Svet PKU.  

Tlačová správa

Alpro, priekopník v oblasti rastlinných potravín, oznámil novú spoluprácu s populárnym spevákom a milovníkom zdravého životného štýlu Benom Cristovaom, ktorý bude tvárou najnovšej kampane pre značku Alpro. Vzájomná spolupráca prináša sériu atraktívnych vonkajších OOH reklám a zaujímavý obsah na sociálnych sieťach. 

„Sme nadšení, že sa Ben rozhodol pre spoluprácu. Je vegán a celý život vyznáva zdravý životný štýl, ktorého súčasťou sú aj naše produkty, a tak sme radi, že sa naše aktivity pretnú. Dúfame, že sa nám spoločne podarí presvedčiť čo najviac ľudí, aby sa tiež pustili do zdravšieho spôsobu stravovania, alebo aspoň ochutnali niečo z nášho portfólia,“ vysvetľuje Barbora Horníková, brand manažérka značky Alpro. 

Súčasťou tejto spolupráce, ktorá trvá od 1. januára do 31. marca 2024, budú kreatívne vizuály rozmiestnené vo veľkých mestách v Českej republike a aj na Slovensku. V Prahe, Brne či Ostrave, ale v aj v Bratislave a Košiciach ich nájdete napríklad na staniciach, hlavných uliciach či verejných priestranstvách.  Alpro profil na Facebooku a Instagrame bude od 1. januára do 17. marca prezentovať interaktívnu kampaň, ktorá vtiahne používateľov do sveta rastlinnej stravy. A to nie je všetko – na Benovom Instagrame sa budú môcť fanúšikovia tešiť na exkluzívny obsah, ktorý obohatí ich stravovacie návyky. 

„V Alpro som našiel partnera, ktorý zdieľa moje hodnoty a vášeň pre zdravý životný štýl,“ hovorí Ben Cristovao. „Som nadšený, že môžem pomôcť rozšíriť povedomie o význame rastlinnej stravy a ukázať, že môže byť nielen chutná, ale aj dobrá pre našu planétu,“ dodáva Ben. 

Tlačová správa

Stredoeurópsky klaster spoločnosti Danone, pod ktorý patrí aj Danone Slovensko, dosiahol významný míľnik v oblasti udržateľného podnikania a získal certifikát B Corp. Certifikát B Corp predstavuje medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý sa udeľuje spoločnostiam vyznačujúcim sa vysokými štandardmi sociálnej a environmentálnej výkonnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Cieľom B Corp je podporovať firmy, ktoré nielenže usilujú o zisk, ale tiež majú pozitívny dopad na spoločnosť a životné prostredie.  Tento úspech dosiahlo Danone CEE ako prvý podnik v regióne s obratom 400 miliónov EUR. Danone dosiahlo v hodnotení B Corp 103,3 bodov, čo výrazne presahuje 80 bodov potrebných pre získanie certifikátu. 

Ivan Holub, manažér udržateľnosti pre strednú a východnú Európu, k tomuto úspechu dodáva: “Získanie medzinárodne uznávanej a transparetnej certifikácie B(enefit) Corporation je dôkazom toho, že aj v takomto zložitom regióne piatich samostatných krajín využívame silu  podnikania na maximalizáciu pozitívneho vplyvu našej dlhodobej stratégie udržateľnosti. Tento úspech ocenila aj Denisa Rášová z Circular Slovakia, ktorá poznamenala: „Získaniu B Corp certifikátu predchádza náročný proces hodnotenia v  environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektoch podnikania. Spoločnostiam ponúka priestor na zlepšenie, porovnávanie s inými podnikmi a  môže byť aj nástrojom na korektnú komunikáciu. Úsilie spoločnosti Danone Slovensko predstavuje referenčný bod pre korporácie v regióne strednej a východnej Európy, ale aj mimo nej.“  

Certifikát B Corp symbolizuje vysoké štandardy v oblasti riadenia spoločnosti, prístupu k zamestnancom, životnému prostrediu, komunitám, zákazníkom ale aj predstavuje zmenu v podnikateľskom myslení. Danone Slovensko dosiahlo najvýraznejšie úspechy v týchto oblastiach: 

Ivan Holub dodáva: Získanie certifikátu nie je koniec našej cesty, ale skôr jej začiatok. Keďže je potrebné ho obhajovať každé tri roky, dosiahnuté skóre nás zaväzuje k ešte ambicióznejšiemu napredovaniu pri dosahovaní našich cieľov.“ Denisa Rášová z Circular Slovakia zdôrazňuje: „Úspech spoločnosti Danone Slovensko je signálom pre všetky podniky, ktoré sa snažia o udržateľné a etické fungovanie.“ 

Certifikácia Danone Slovensko podporuje globálnu ambíciu spoločnosti Danone dosiahnuť 100% certifikáciu spoločnosti. V súčasnosti je 74,2 % globálneho predaja spoločnosti Danone pokryté certifikáciou B Corp. 

Tlačová správa

Rok 2023 nám toho priniesol naozaj veľa. 💙

A v zmysle aktivít, ktoré sme mali tú česť podporiť, bol skutočne bohatý.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú, či už fyzicky alebo finančne, a pridávajú tak ruku k dielu našej spoločnej budúcnosti. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou toľkých zaujímavých projektov a stretnúť množstvo skvelých ľudí. Veríme, že v budúcom roku budeme môcť opäť pomáhať a podporovať, ešte viac ako v tomto roku.

 

 

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Danone spotrebitelia čoraz viac preferujú rastlinnú stravu a prechádzajú na flexitariánsky spôsob výživy. To znamená, že vedome obmedzujú množstvo konzumovaných živočíšnych produktov a tam, kde majú možnosť, prechádzajú na rastlinné alternatívy. Robia tak najčastejšie kvôli zdravotným benefitom, ale aj kvôli chuti alebo ohľadu na planétu. Potvrdzujú to aj skúsenosti kaviarenského reťazca Starbucks – v tomto roku bol podiel nápojov s rastlinnou alternatívou 7 %.

Rastlinné kávy na vzostupe 

„Používanie rastlinných alternatív pri príprave kávy nie je len odrazom dopytu našich návštevníkov, ale aj súčasťou nášho dlhodobého snaženia sa o udržateľnosť životného prostredia. V súlade s tým, sme od tohto roku zaviedli rovnakú cenu pre klasické nápoje s mliekom a aj pre tie s jeho alternatívami. Medziročne sa preferencie rastlinnej alternatívy zvýšili o 6 %,“ vysvetľuje Michal Holotík, Marketing Senior Manager Starbucks CZ/SK

Z údajov Starbucks vyplýva, že tento rok je na Slovensku najpopulárnejší ovsený rastlinný nápoj (32 %), ktorý predbehol mandľový nápoj (28 %). Na treťom mieste sú v obľúbenosti sójové nápoje (22 %) a štvrté kokosové (17 %). 

Brand manažérka značky Alpro spoločnosti Danone, Barbora Horníková, dodáva: „Značka Alpro zareagovala na očakávania milovníkov kávy, ktorí si z rôznych dôvodov chcú vychutnať svoju kávu s rastlinným nápojom, a uviedla na trh špeciálne upravené rastlinné nápoje v rade Alpro Barista. Vďaka nej sa “kávičkári” nemusia vzdať svojho obľúbeného nápoja a ani spôsobov jeho servírovania, ako je napríklad latte art.“ 

Latte art v kaviarni aj doma 

Alpro Barista je vyrobené tak, aby ho bolo možné behom chvíľky našľahať do krémovej peny, s ktorou možno ďalej kúzliť. Možnosti sú dve – buď si dať svoju obľúbenú kávu s Alpro Barista v niektorej z kaviarní Starbucks, alebo sa tí šikovnejší môžu pustiť do domáceho čarovania s penou, ktorá má rovnakú textúru ako tá z klasického mlieka. 

Alpro Barista je dostupné v 4 príchutiach: mandľa, kokosový orech, ovos a sója. Suroviny pre jeho výrobu, u ktorých je to možné, sú získavané čo najbližšie miestu výroby a spotreby, to znamená v Európe. Obaly sú vyrobené z aktuálne najudržateľnejšej dostupnej kombinácie materiálov, ktorá zároveň zaručí, že obsah zostane čerstvý. 

Ako na domáce latte art 

Hoci sa to môže zdať komplikované, latte art v domácich podmienkach nie je vôbec ťažké na prípravu. Ak je pre vás a vašich blízkych káva srdcovou záležitosťou, pripomeňte si to aj vizuálne obrázkom srdca! Postup je nasledovný: 

1. Pripravte si espresso.
2. Naplňte džbánik studeným nápojom Alpro. 
3. Nápoj prevzdušnite šľahačom tesne nad hladinou 3 sekundy. 
4. Šľahač ponorte na dno, aby nápoj začal víriť a peniť. 
5. Ohrejte penu približne na 65 stupňov.
6. Džbánikom pobúchajte, aby praskli veľké bubliny.
7. Penu začnite nalievať zvysoka, do stredu šálky s espressom, prúdom v hrúbke ceruzky. Šálku nakloňte. 
8. Keď je šálka do polovice plná, začnite nalievať penu nízko a trochu rýchlejšie. 
9. Ak začína odpadať pena, vytvorte v strede koliesko.
10. Srdce vytvoríte tak, že džbán pomaly nakloníte dozadu a prúd prevediete stredom.  A je hotovo.  

Teraz si môžete vychutnať svoju obľúbenú kávu v kombinácii s láskou k rastlinným nápojom, ku svojmu zdraviu aj planéte. 

Tlačová správa

Spoločnosť Danone napĺňa víziu „Jedna planéta. Jedno zdravie“ a inovuje obal jogurtového nápoja Actimel. Nové obaly bez plastovej etikety budú zavedené na všetkých produktoch značky dostupných na Slovensku s výnimkou portfólia Actimel Kids pre deti. Touto zmenou spoločnosť dosiahne 100 %-tnú recyklovateľnosť obalu a zníženie odpadu plastov o 7 ton ročne.

„Ako jeden z najväčších výrobcov na svete si v spoločnosti Danone plne uvedomujeme našu kľúčovú úlohu v oblasti zmeny súčasného neudržateľného systému balenia potravín. Máme veľkú radosť, že môžeme predstaviť projekt, ktorého súčasťou je odstránenie plastovej etikety z obalov značky Actimel. V rámci tejto značky sme sa zaviazali podporovať imunitný systém* a tiež zabezpečiť, aby boli naše fľaštičky udržateľnejšie a ich recyklovateľnosť sa postupne zlepšovala,“ uviedla  Hana Ďurajková, brand manažérka značky Actimel.

Zmenou balenia prechádza značka Actimel naprieč celou Európskou úniou. Všetky potrebné informácie zostávajú zachované na vonkajšom kartónovom obale, ktorý spája jednotlivé fľaštičky, a je tiež plne recyklovateľný. „Táto zmena vyžaduje úpravy procesov a použitých materiálov v našich továrňach, čo trvá určitý čas. Je preto možné, že obľúbené výrobky Actimel ešte spotrebitelia nenájdu na pultoch obchodov v nových obaloch, zámena ale postupne prebehne na všetkých výrobkoch v našom portfóliu s výnimkou výrobkov Kids pre deti,“ dodáva Hana Ďurajková.

Spoločnosti Danone sa podarí touto zmenou ušetriť za rok 7 ton plastu na Slovensku** a 868 ton v celej Európe v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Obal tak dosiahne 100-tnú recyklovateľnosť v závislosti na lokálnej zbernej, triediacej a následnej recyklačnej infraštruktúre. Všetky pokyny na recykláciu spotrebitelia nájdu na webových stránkach www.actimel.sk. Od uvedenia značky Actimel na slovenský trh v roku 1992 spoločnosť znížila hmotnosť fľaštičiek z 9 g HDPE (High Density Polyethylen, teda polyetylén s vysokou hustotou) na 5,35 g v roku 2021.

Spoločnosť Danone sa zaviazala, že do roku 2030 bude 100% obalov plne recyklovateľných, kompostovateľných alebo opätovne použiteľných.

*Vitamíny D a B6 obsiahnuté vo výrobkoch Actimel prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému.

**Podľa dostupných dát za rok 2023.

Tlačová správa

Dojčenie je najprirodzenejšia a najlepšia forma výživy dieťaťa
a matkám prospieva po zdravotnej aj emocionálnej stránke. Materské mlieko obsahuje všetky potrebné látky pre rast a vývoj imunitného systému dieťaťa. Podľa nedávneho prieskumu pediatrov je na Slovensku po prepustení z nemocnice dojčených v priemere 76 % novorodencov a vo veku 6 mesiacov je podľa pediatrov stále dojčených zhruba polovica detí.

Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia realizovala Iniciatíva prvých 1000 dní v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou prieskum medzi slovenskými pediatrami, ktorý okrem iného poukázal na problém priskorého zavádzania konzumného kravského mlieka u dojčiat (19 %), najmä v Košickom (35%), Prešovskom (24%) a Trnavskom kraji (22%).

„Neupravené kravské mlieko rozhodne nepatrí do výživy dojčiat. Kravské mlieko obsahuje vysoké množstvo bielkovín a niektorých minerálnych látok (napr. sodíka), ktoré zvýšene zaťažujú detský organizmus a súčasne neobsahuje dostatok železa, jódu a vitamínu D, ktorý je potrebný, okrem iného, pre správne vstrebávanie vápnika,“ objasňuje doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

Tohtoročný prieskum ukázal, že situácia v oblasti dojčenia sa na Slovensku od minulého roka mierne zhoršila. Po prepustení z pôrodnice je dojčených priemerne 76 % detí, čo je o 5 percentuálnych bodov menej, ako tomu bolo minulý rok. „Podporou Iniciatívy prvých 1000 dní chceme zdôrazniť dôležitosť správneho stravovania dojčiat na Slovensku a upozorniť na nedostatky v ich výžive, keďže dlhodobé zanedbávanie správnej výživy v ranom veku môže mať neblahý vplyv na celkové zdravie jedinca v dospelosti. Veríme, že naša snaha a podpora Iniciatívy prvých 1000 dní sa zúročí v podobe reálnej pomoci pre pediatrov, praktickej formy vzdelávania pre rodičov ako aj celkovej informovanosti širokej verejnosti,“ dodáva Mária Jendrišáková, vedúca pre korporátne záležitosti Danone Česká republika a Slovensko.

Viac o prieskume – Tlačová správa