Uviedli sme na trh novinku rastlinných nápojov značky GOU!. Novinkou sa v Danone snažíme budovať kategóriu rastlinných výrobkov a zároveň napĺňať firemnú stratégiu Jedna planéta. Jedno zdravie (One Planet.One Health). Veríme, že stravovacie návyky jednotlivcov majú vplyv nielen na ich zdravie, ale aj zdravie planéty. Úprava zloženia stravy na vyšší podiel zeleniny, ovocia a strukovín totiž môže byť jedným z bodov, ktorý dokáže životnému prostrediu veľmi prospieť.

„Neustále sa stretávame s jasnou potrebou finančne dostupnejších produktov na rastlinnej báze, ktoré by nám zároveň umožnili získať nových spotrebiteľov ako rodiny z menších miest, ale aj ľudí vo vyššom veku. Práve preto sme sa rozhodli prísť s novou značkou GOU!,“ uvádza Barbora Horníková, Brand Manager značiek Alpro, Provamel a GOU!.

Nové rastlinné nápoje GOU! sú vyrobené z overených a zodpovedne vypestovaných ingrediencií ako sója, mandle a kokos. Obsahujú vitamíny B a D, sú prirodzene bez laktózy a v 100% recyklovateľnom obale.

„Slovenský, ale aj český trh sa radí medzi najmenšie rastlinné trhy v Európe. Preto vidíme veľký potenciál túto kategóriu naďalej rozvíjať,“ dodáva Horníková. Spoločnosť Danone vo svojom portfóliu kombinuje (a aj naďalej bude kombinovať) ako tradičnejšie produkty živočíšneho pôvodu, tak výrobky založené na rastlinnej báze.

Okrem použitia recyklovateľného obalu sme sa rozhodoli na obaly noviniek uviesť aj nutričné označovanie NutriScore, ktorým chce spotrebiteľom zjednodušiť orientáciu v rámci správnej výživy.

V #Danone plne podporujeme rodičov – matky aj otcov. Vytvorená politika na podporu rodičov bola navrhnutá tak, aby ich podržala v kľúčových obdobiach.

Cieľom našej spoločnosti je prinášať svojim spotrebiteľom zdravé a chutné výrobky, ktoré podporujú celkové zdravie jednotlivca. A viete čo ešte pozitívne vplýva na celkové zdravie človeka? Rodina. Dobre fungujúca rodina, ktorá plní všetky svoje funkcie a každý jej člen sa v nej môže rozvíjať a využiť tak naplno svoj potenciál.

Cielená #podpora rodiny

Nám v #Danone záleží na tom, aby bola vnímaná aj svojimi zamestnancami ako spoločnosť priateľská k rodičom, ktorá sa zameriava na problematiku materstva a otcovstva inkluzívnym spôsobom. Z tohto dôvodu sme vytvorili politiku na podporu rodičov, ktorá bola navrhnutá tak, aby ich podržala v kľúčových obdobiach. Benefity programu sprístupňuje všetkým typom rodín, v ktorých žijú jej zamestnanci.

#Materstvo nesmie byť prekážkou v práci

V čase tehotenstva rieši každá budúca matka a rodina v prvom rade zdravie. Nastávajúcim rodičom pomáhame úpravou pracovných podmienok podľa individuálnych potrieb, napríklad možnosťou práce z domu a podobne. Po informačnej stránke sa budúce mamičky môžu vzdelávať na obľúbenej webstránke nutriklub.sk, kde tiež nájdu najväčší materský klub na Slovensku pre mamičky, ktoré môžu využívať odborné poradenstvo mnohých odborníkov. Pri narodení (osvojení) dieťaťa, mladú rodinku podporujeme nasledovnými benefitmi:

Každý rodič má právo sa rozhodnúť, kedy sa do práce vráti. Pri návrate si zamestnanci môžu upraviť pracovné podmienky podľa individuálnych potrieb v rámci programu „Back to work“. V prípade, ak chcú dieťa umiestniť v škôlke alebo jasličkách, spoločnosť im kompenzuje náklady až do výšky 200 eur mesačne.

Naša rodičovská politika je zameraná na vytvorenie podmienok pre všetkých zamestnancov, aby im čo najviac uľahčili rodičovstvo v prenatálnom aj postnatálnom období. Firemná politika na podporu rodičovstva je inovatívna v dvoch úrovniach:

  1. Politika na podporu rodičov prináša benefity vysoko nad rámec legislatívneho rámca (flexibilita v rámci prispôsobenia pracovných podmienok, finančná podpora, odborné poradenstvo, kultúra priateľská voči rodičom atď.).
  2. Podpora a benefity sú nastavené s ohľadom na rodovo neutrálnu politiku, to znamená, že zahŕňa všetkých primárnych opatrovateľov. Nezáleží či sa podporuje matka alebo otec, biologickí rodičia alebo osvojiteľ dieťaťa, či majú rodičia opačné alebo rovnaké pohlavie alebo či žijú v manželskom zväzku alebo slobodnom vzťahu.  

Podpora rodiny je pre nás kľúčová, nech je tá rodina akákoľvek. V rámci rodičovskej politiky sa vyhýbajú akejkoľvek diskriminácii po oznámení materstva či otcovstva z hľadiska kariérneho postupu alebo odmeňovania. „Iba takto nám to dáva celé zmysel. Keď budú zamestnanci spokojní doma vo svojej rodine, ktorá spĺňa všetky atribúty harmonickej inštitúcie, vtedy budú spokojní aj v práci a môžu podávať maximálne výkony, byť kreatívni a rozvíjať Danone tým najlepším spôsobom,“ uvádza Mária Jendrišáková, manažérka pre korporátne záležitosti v Danone.

Spájame rôznorodých zamestnancov so širokou škálou talentov, ktorí sa spoločne snažia napĺňať víziu spoločnosti „One Planet.One Health.“ Hlavnou ambíciou je, aby sa každý v Danone cítil zahrnutý a schopný prispieť svojou jedinečnosťou. „Uvedomujeme si, že každá osoba so sebou niečo pre našu spoločnosť prináša a má silnejšie a slabšie stránky, na ktorých môžeme spoločne pracovať. Iba podporou diverzity, podporou individuality a zabezpečením rovnakého prístupu ku všetkým, môžeme dlhodobo prosperovať,“ dodáva Mária Jendrišáková.

Pre prípady, kedy nie je možné deti narodené cisárskym rezom dojčiť, sme vyvinuli pod značkou Nutricia špeciálnu receptúru, ktorá je inšpirovaná potrebami detí narodených cisárskym rezom – na slovenský trh prichádza s dojčenským mliekom Nutrilon 2 Profutura CESARBiotikTM. Novinka prichádza v mesiaci apríl, ktorý je venovaný zvyšovaniu povedomia tematiky pôrodu cisárskym rezom.

„Sme si plne vedomí toho, že materské mlieko je tou najdôležitejšou a najlepšou výživou, ktorú môže dojča dostať. Zásadnú úlohu zohráva v rozvoji zdravej črevnej mikrobioty a imunitného systému,
ale aj z nutričných dôvodov nevyhnutných pre zdravý rast a vývoj. Pôrod cisárskym rezom však môže potenciálne viesť k problémom s dojčením. Býva často spojený s neskorším nástupom laktácie, problémami s dojčením alebo jeho predčasným ukončením. Sme preto radi, že sme mohli využiť náš viac ako 50 ročný výskum zameraný na materské mlieko, a predstaviť rodičom a ich deťom túto novinku, ktorá je im k dispozícii na základe odporúčania pediatra v prípade, že dojčenie nie je možné,“
uvádza k novinke Monika Žiláková, Medical Marketing manažér v Danone pre Českú a Slovensku republiku.

Viac informácií – Tlačová správa

Životný štýl a prirodzene aj strava sa neustále menia. V posledných rokoch sa mnohí ľudia začali stravovať s ohľadom na ochranu svojho zdravia i životného prostredia. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Danone až 45 % Slovákov berie pri nákupe potravín do úvahy aj ich vplyv na životné prostredie. 22. apríla si po celom svete pripomíname Deň Zeme, kedy je príležitosť sa zamyslieť nad činmi, ktoré pre našu Zem robíme. Upraviť zloženie stravy zvládne každý a práve tým dokáže prospieť životnému prostrediu.

V nadväznosti na moderný životný štýl pred niekoľkými rokmi vznikol stravovací režim nazývaný flexitariánstvo, ktorého vyznávači obmedzujú spotrebu mäsa. Prieskum spoločnosti Danone ukázal, že v slovenskej populácii sa týmto spôsobom stravujú iba 2,3 % populácie a niekedy o ňom počulo takmer 12 % ľudí. „Vďaka flexitariánstvu sa vie každý posunúť bližšie k udržateľnému stravovaniu. Na výrobu potravín rastlinného pôvodu sa vo väčšine prípadov využíva oveľa menej vody či pôdy, než na produkciu ich náprotivkov živočíšneho pôvodu. Navyše, tieto rastlinné potraviny majú nižšiu uhlíkovú stopu. Aj preto má stále viac ľudí záujem o flexitariánsky spôsob stravovania. Častejšie zaraďovanie potravín s rastlinným zložením predstavuje účinný spôsob, akým môže každý z nás pomôcť životnému prostrediu,“ vysvetľuje Marian Milec z programu Jem pre Zem.

Viac informácií – Tlačová správa

Vďaka Iniciatíve „Prvých 1000 dní“ je teraz  dostupný online nástroj s názvom Nutricheq, ktorým môžu rodičia a lekári odhaliť nedostatky stravovania detí. Po vyplnení krátkeho dotazníka na www.1000dni.sk/nutricheq/ dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovacom režime svojho batoľaťa, ktoré by mal konzultovať aj s pediatrom.

„Výživa počas prvých 1000 dní života človeka formuje základy jeho optimálneho vývoja, a metabolizmu, môže pozitívne naprogramovať stravovacie návyky či chuťové preferencie a zároveň znižuje riziko civilizačných ochorení, akými sú napr. obezita, cukrovka typu II, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.,“ hovorí doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Pediatri pritom dlhodobo upozorňujú na pretrvávajúce nedostatky v stravovaní slovenských batoliat.

NutriCheq sa zaoberá aj tým, aká je kultúra stravovania v rodine, čo taktiež ovplyvňuje zvyky dieťaťa. V prípade odhalenia nedostatku, nástroj okamžite vo vyhodnotení ponúkne rodičom praktické tipy a rady vo forme 16 brožúrok, ktoré pre rodičov pripravili detskí lekári. „Veríme, že aj online NutriCheq pomôže mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o zdravej strave svojich detí a upozorní ich na nedostatky, ako aj na spôsob ich odstránenia. Digitálny NutriCheq však v žiadnom prípade nemá ambíciu nahradiť diagnostiku lekára, vyhodnotenie odpovedí rodiča má orientačný charakter a odporúčame ho konzultovať s pediatrom dieťaťa. Vyplnený dotazník aj s vyhodnotením, môže totiž rodič zaslať aj priamo svojmu pediatrovi,“ povedala Mária Jendrišáková, manažérka pre korporátne záležitosti Danone.

Viac informácií – Tlačová správa

V súlade s víziou „Jedna planéta. Jedno zdravie“ inovujeme obal značky jogurtov Kostíci. Nový téglik bude z potlačeného polypropylénu (PP) a tým pádom bude 100 % recyklovateľný. Vďaka tejto zmene znížime odpad, ktorý vzniká v súvislosti so spotrebou jej produktov, v priemere o 11 ton ročne.

„Ako popredný výrobca potravín si uvedomujeme, že dnešný systém balenia je neudržateľný a spôsobuje environmentálnu záťaž spojenú so spracovaním odpadu po spotrebe. Keďže chceme ponúkať výživné a kvalitné potraviny a nápoje v obaloch, ktoré sú recyklovateľné, opakovane použiteľné a nezaťažujú životné prostredie, zamerali sme sa na zmenu obalu jogurtu Kostíci, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie,“ vysvetľuje Adéla Pánková, senior brand manažérka značky Kostíci.

Viac informácií – Tlačová správa/Článok

Každý rok 4. februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. V tomto období sa zvlášť upriamuje pozornosť na to, ako predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení. Zdravý životný štýl a správna výživa sú najlepšou prevenciou pred ochorením a majú význam aj v období liečby onkologického pacienta.

Ročne na Slovensku pribudne viac ako 30 000 onkologických pacientov. Gastroenterológ doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. potvrdzuje, že mnohí z nich majú v priebehu choroby nedostatočný stav výživy. Malnutrícia sa pozoruje u jedného z troch onkologických pacientov a dokonca až u 80 – 90 % pacientov v pokročilom štádiu nádorového ochorenia. Ide o veľmi závažný problém, pretože podvýživa negatívne ovplyvňuje protinádorovú liečbu a celkový priebeh choroby.

Nepodceňujte stav podvýživy

Nedostatočná výživa, chudnutie a malnutrícia majú za následok zníženie kvality života, horšiu imunitu, pokles vitálnych funkcií, vyššiu mieru komplikácií a horšiu odpoveď na onkologickú liečbu. „Včasná nutričná intervencia dokáže onkologickým pacientom nielen zlepšiť stav ich výživy a pomôcť udržať ich telesnú hmotnosť a zásoby bielkovín, ale zároveň im umožní lepšie tolerovať liečbu a zlepšuje kvalitu ich života,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. Súčasťou komplexnej nutričnej intervencie je podľa odborníka dodržiavanie stravovacích pravidiel a zásad prevencie a liečby podvýživy a podávanie špeciálnych, klinicky overených dietetických prípravkov, ktoré môže lekár pacientovi predpísať.

Riziko malnutrície u onkologických pacientov

Podľa výsledkov prieskumu #Nutricia na vzorke 2681 onkologických pacientov je 27 % pacientov v strednom riziku a 8 % pacientov až vo vysokom riziku malnutrície. To znamená, že viac ako tretina z nich potrebuje nutričnú podporu. Spoločnosť #Danone vďaka vedeckému výskumu orientovanému na potreby pacientov prináša onkologickým pacientom prípravky s potrebným nutričným zložením v rôznych príchutiach, ktoré im dodávajú sily čeliť ochoreniu.

Prípravky enterálnej výživy pacientom pomáhajú

Ťažkosti s príjmom stravy zažíva aj Denisa z Bratislavy: „Pri preventívnej prehliadke mi bol vo veku 46 rokov diagnostikovaný zhubný nádor. Chemoterapia je pre organizmus veľmi veľkou záťažou a veľa pacientov počas liečby chudne. To je aj môj obrovský problém. Človeku skoro nič nechutí a nedokáže ani poriadne prehĺtať. V takýchto chvíľach nesmierne oceňujem tekutú stravu.” Prípravky enterálnej výživy sú dostupné vo forme nápojov s rôznymi príchuťami a popíjajú sa pomaly po dúškoch. Okrem bielkovín a energie obsahujú všetky nevyhnutné živiny, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Niektoré sú obohatené o vlákninu či omega-3 mastné kyseliny. Pre viac informácií je potrebné kontaktovať svojho lekára.

Marketingový program Dôveryhodné značky v spolupráci s agentúrou NielsenIQ už šiesty rok zisťoval medzi spotrebiteľmi, ku ktorým značkám majú najlepší vzťah, a ktoré sú v ich očiach najdôveryhodnejšie. Značka Nutrilon získala od rodičov ocenenie Najdôveryhodnejšia značka v roku 2021 v kategórii Detská výživa.

„Spoločnosť Nutricia si tento rok pripomína 25. výročie na slovenskom trhu a toto ocenenie značky Nutrilon len potvrdzuje, že to, čo robíme, robíme správne. Vážime si dôveru rodičov, pacientov, ale aj zdravotníckych pracovníkov,“ povedala Monika Žiláková, marketingová manažérka detskej výživy na Slovensku a v Českej republike.

Agentúra NielsenIQ tento prieskum robila odoslaním dotazníka až  2 000 respondentom v rôznych vekových kategóriách. Kategórie, ako napríklad Detská výživa alebo Detské vitamíny, hodnotili len rodičia.

Sme expertom na detskú výživu

Vďaka širokému portfóliu produktov je #Nutricia expert na výživu každého dieťaťa, ktoré nemôže byť dojčené. Pokrýva výživové potreby nielen zdravých detí, ale aj detí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami, ako predčasne narodené bábätká, neprospievajúce dojčatá a deti, ako aj malých pacientov s alergiou na bielkovinu kravského mlieka, či rôznymi inými tráviacimi ťažkosťami.

*Dojčenie je pre deti to najlepšie, dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a webových stránkach.

Zamestnanci #Danone sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti a v spolupráci s o. z. Sadíme stromy vysadili celkom 22 stromov v obci Tomášov pri Bratislave.

#Danone a #Nutricia už dlhodobo vytvárajú priestor zamestnancom zapojiť sa do dobrovoľníctva v pracovnom čase. Aj tento rok sa zamestnanci radi zapojili a 11. novembra sme spoločne pomohli vytvoriť príjemné miesto na oddych v prírode.

Oddychová zóna pri Malom Dunaji

V spolupráci s obcou Tomášov a občianskym združením Sadíme stromy naši zamestnanci vysadili jelše, jasene, lipy a vŕby v oddychovej zóne pri Malom Dunaji.

Nadšenci splavovania Malého Dunaja, ale aj rodiny s deťmi tak budú môcť oddychovať a tráviť čas v krásnom prostredí. Obec Tomášov je 18 km od Bratislavy s takmer osemsto ročnou históriou.

„Som veľmi rada, že tento rok sa nám podarilo zorganizovať ako dobrovoľnícku aktivitu práve sadenie stromov. Stromy robia svet krásnym a do miest vracajú život a o to lepší pocit sme mali, keď sme spolu s kolegami zasadili stromy rôzneho druhu. Oddych, pobyt na vzduchu a ešte prispieť k zdraviu našej planéty má pre nás hlboký význam. Verím, že náš tím #Danone bude inšpirovať aj ďalšie spoločnosti k takejto peknej aktivite,“ povedala Barbora Elblová, Internal Communication Specialist.

Bez stromov sa nenadýchneme

Vedeli ste, že len jeden plne vyrastený strom dokáže vyprodukovať približne 120 kg kyslíka za rok? Pre lepšiu predstavu, to znamená, že štyri stromy ročne vyprodukujú kyslík až pre štvorčlennú rodinu.

„V spoločnosti #Danone kladieme dôraz na udržateľnosť a usilujeme sa o neustálu podporu zdravia nielen človeka, ale aj planéty. Preto sme sa rozhodli v rámci dobrovoľníctva vysadiť niekoľko stromov v okolí Bratislavy. Táto myšlienka vychádza priamo z našej vízie #OnePlanetOneHealth,“ uviedla Mária Jendrišáková, Corporate Affairs Manager Slovensko.

#DanonnersInAction #OneDanone #WeServeLife

17. novembra si pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. Vedeli ste, že každé jedenáste dieťa sa na Slovensku narodí predčasne? Ročne je to viac ako 5 000 detí.

Opora rodičom predčasne narodeným deťom

OZ Malíček  pomáha tým najmenším z nás už 10 rokov. Napĺňa svojou činnosťou ušľachtilý cieľ – zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti od prvého nadýchnutia a podporovať ich rodiny, ako aj zdravotníkov,
ktorí sa o ne starajú.

Ako každý rok, tak aj tento OZ Malíček pripravilo pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí viacero aktivít na osvetu o tejto téme, ako aj na podporu týchto bojovníkov a ich rodín.

Slovenské dominanty vo farbe predčasniatok

Na Slovensku patrí november aj tým najmenším a najkrehkejším. Je už tradíciou, že 17. novembra sa #Slovensko zahalí do purpurovej farby a najväčšie dominanty sa rozsvietia touto farbou tiež.

Minulý rok sa do podpory zvanej #NaseSrdciaSuPurpurove zapojilo 11 slovenských miest nasvietením
15 najväčších dominánt purpurovou farbou. Vo farbe predčasniatok svietili dominanty ako Slovenské národné divadlo v Bratislave, Hodinová veža v Banskej Bystrici, ale aj Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata v Košiciach a ďalšie.

Pomáhajte s nami

#Nutricia je partnerom 10. výročia založenia OZ Malíček a sme hrdí na to, že im v tomto úsilí môžeme pomáhať. Snažíme sa o to, aby príbeh, ktorý sa začal priskoro, mal aj vďaka našej podpore a pomoci šancu na šťastné pokračovanie.

Široká verejnosť sa môže zapojiť tiež. Oblečením v purpurových odtieňoch,  zdieľaním svojich purpurových príspevkov medzi priateľmi, zdieľaním svojich fotiek či fotiek nasvietených dominánt z jednotlivých miest.