Máme ambiciózny plán na zníženie emisií metánu

  • V #Danone sa zaväzujeme k zníženiu emisií metánu z čerstvého mlieka používaného v našich mliečnych výrobkoch o 30%.
  • Sme prvá potravinárska spoločnosť, ktorá prichádza s ambicióznym cieľom zníženia metánu pri produkcii mliečnych výrobkoch.
  • Na urýchlenie tohto úsilia sme vytvorili nové partnerstvo s Fondom na ochranu životného prostredia.

#Danone, ako popredná potravinárska spoločnosť a jedna z najväčších svetových mliekarenských spoločností, oznámila globálny akčný plán na zníženie emisií metánu z čerstvého mlieka o 30% do roku 2030. Očakávame, že odstránime 1,2 milióna ton emisií metánu do roku 2030. Tento ambiciózny plán sme postavili na základe skúseností z posledných rokoch, kedy sa nám podarilo v rokoch 2018 až 2020 znížiť emisie metánu o približne 14%.

Zníženie emisií metánu bude mať okamžité výhody pre klímu.

Produkcia kravského mlieka predstavuje odhadom 8% celkových emisií metánu spôsobených ľudskou činnosťou ako súčasť poľnohospodárskych a živočíšnych činností. Tie totiž predstavujú približne 40% celosvetových emisií metánu.

Dnes sme prvou potravinárskou spoločnosťou, ktorá si stanovila cieľ zníženia metánu a zosúladila sa s ambíciou globálneho prísľubu o metáne, ktorý bol predstavený na samite o zmene klímy – COP26.

„Mliečne výrobky sú cenovo dostupným zdrojom výživy pre mnohých ľudí, čo je aj jadrom našej misie – prinášať zdravie prostredníctvom potravín. Ako jedna z najväčších mliekarenských spoločností prijímame výzvu vyrábať viac (s cieľom uspokojiť potrebu stúpajúcej populácie), a zároveň výrazne znižovať emisie a vplyv na klímu. Náš ambiciózny plán na zníženie emisií metánu – v súlade s globálnymi sľubmi 150 krajín v oblasti metánu – je záväzkom vybudovať regeneratívnu produkciu mliečnych výrobkov.

Táto pokroková zmena si vyžaduje kolektívne úsilie. V spolupráci s farmármi, partnermi a vládami máme právomoc a povinnosť vytvárať modely farmárčenia, ktoré sú prospešné pre klímu a spoločnosť, čím sme urobili krok vpred k spoločnému riešeniu globálneho otepľovania,“ povedal Antoine de Saint-Affrique, generálny riaditeľ spoločnosti Danone.

Spolupráca s farmármi je nevyhnutná pri prechode na regeneratívnu produkciu mliečnych výrobkov.

V #Danone spolupracujeme priamo s 58 000 mliečnymi farmármi v 20 krajinách. Zároveň sme podporili projekty pre mliečne farmy v 14 krajinách prostredníctvom programu regeneratívneho poľnohospodárstva a iniciatív ako Farming for Generations a Danone Ecosystem.

V roku 2023 spustíme 4 nové iniciatívy na zníženie metánu v Afrike, Európe a Spojených štátoch.

Vytváranie partnerstiev a vzájomná spolupráca prináša viac riešení pre našu planétu.

Vytvorili sme partnerstvo s Fondom na ochranu životného prostredia (Environmental Defence Fund), v takmer 30 krajinách. Spolupráca sa bude týkať najmä vytvárania partnerstiev s vládami, inštitúciami a partnermi, vytvárania vhodných podmienok na rozvoj vedy v danej oblasti a pomoci v implementácii rôznych inovatívnych projektov, aby zlepšenie životného prostredia bolo skutočné a trvalé.

„Zníženie emisií metánu je jedným z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov, ako spomaliť zmenu klímy. Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov môže zohrávať dôležitú úlohu pri riadení tohto znižovania a zároveň podporovať živobytie poľnohospodárov a zvyšovať potravinovú bezpečnosť a výživu.

Danone je prvou potravinárskou spoločnosťou, ktorá má takúto ambíciu, ale nemôže byť poslednou. Toto je rozhodujúce desaťročie pre prijatie opatrení v oblasti klímy. Vyzývame ďalšie potravinárske spoločnosti, farmárov a tvorcov politík, aby sa k nám pripojili na ceste k pozitívnym výsledkom do roku 2030 v oblasti klímy,“ poznamenal Fred Krupp, prezident Environmental Defence Fund.

Celé znenie tlačovej správy nájdete tu – Tlačová správa.