Nutricia oslavuje štvrťstoročie na slovenskom trhu

#Nutricia si tento rok pripomína 25. výročie na slovenskom trhu a zároveň 125. výročie od svojho založenia mliekarom Martinusom Van der Hagen v Holandsku, ktorý pomocou takzvanej Backhauseovej metódy začal
v roku 1896 vyrábať špeciálne mlieko pre deti. Nutricia ako #európsky líder prináša výživu pre lepší a zdravší život a zároveň jej produkty pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Deťom, dospelým, zdravým i chorým, či dokonca tým, ktorí majú špecifické výživné potreby a to po celý život – od narodenia až po starobu.

„Vážime si dôveru rodičov, pacientov a zdravotníckych pracovníkov, vďaka ktorým máme dlhodobo popredné postavenie aj na Slovensku,” uviedol Jan Beran, konateľ spoločnosti #Nutricia na Slovensku.

Realizujeme rozsiahle výskumy po celom svete aj na Slovensku

Výskum v oblasti výživy zameriavame na produkty šité na mieru konkrétnym potrebám detí i dospelých. Vďaka úzkemu kontaktu s odborníkmi na rôzne druhy ochorenia poskytujeme pacientom kvalitné odborné informácie
a pomáhame im v hľadaní riešenia rôznych výživových potrieb. Do niektorých štúdií a klinických pozorovaní sú zapojení aj slovenskí odborníci, napríklad z pediatrie, onkológie, gastroenterológie či všeobecného lekárstva. Ako príklad možno uviesť uskutočnenie niekoľkých kôl celonárodného skríningového projektu NutriAction, ktorý pomohol odhaliť rozmery problému malnutrície u pacientov a seniorov u nás.

Dlhodobým projektom realizovaným s aktívnou účasťou desiatok odborníkov je Iniciatíva prvých 1000 dní, ktorej cieľom je osveta o význame výživy v prvých tisíc dňoch života dieťaťa, teda od jeho počatia po dovŕšenie dvoch rokov. „Od založenia Iniciatívy v roku 2014 sme zrealizovali množstvo edukačných a osvetových projektov pre odbornú verejnosť aj rodičov, častokrát s podporou známych osobností. O tom, že ide o zmysluplné aktivity, svedčí aj spätná väzba od lekárov i rodičov, napríklad na jeden z našich aktuálnych projektov – Sprievodca prvými príkrmami, ktorého vytvorenie sme iniciovali,“ hodnotí Jan Beran.

Prinášame #inovácie v dojčenskej i klinickej výžive

Vďaka širokému portfóliu produktov #Nutrilon a #Hami sme v #Nutricia experti na výživu každého dieťaťa, ktoré nemôže byť dojčené. Pokrývame výživové potreby nielen zdravých detí, ale aj detí s rôznymi  zdravotnými ťažkosťami, ako predčasne narodené bábätká, neprospievajúce dojčatá a deti, malí pacienti s alergiou na bielkovinu kravského mlieka, či rôznymi inými  tráviacimi ťažkosťami. Prípravky klinickej výživy reagujú na problém malnutrície, ktorá je aj na Slovensku oveľa častejším problémom, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad.

Budúcnosť vidíme v ochrane zdravia človeka i planéty

Správna výživa v správnom čase môže ovplyvniť trajektóriu zdravia. Toto presvedčenie je opreté o najmodernejšie vedecké poznatky a zaväzuje nás prinášať stále lepšie nutričné riešenie pre všetkých, ktorí to potrebujú.

„Nutricia, ako súčasť spoločnosti Danone, ťaží zo strategického partnerstva vo výskume modulácie črevnej mikroflóry. Aj koronakríza poukázala na dôležitosť budovania imunity a čoraz viac ľudí si uvedomuje vzťah medzi výživou, zdravím a imunitou. Naďalej sa zaväzujeme aj k spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa u nás odzrkadľuje
v osvetových programoch a v prístupe k životnému prostrediu. Naše továrne na detskú výživu využívajú
sto percent energie z obnoviteľných zdrojov a zaväzujú sa k tomu, že až 99 percent odpadu neskončí na skládkach. Hľadáme riešenia v obalových materiáloch, aby do roku 2025 boli všetky naše obaly stopercentne recyklovateľné, kompostovateľné či opätovne použiteľné. Plne podporujeme víziu „One Planet. One Health“. Veríme, že zdravie ľudí a zdravie planéty sú vzájomne prepojené, a preto musíme obe chrániť,” povedal Jan Beran.

Viac sa môžete dočítať aj v aprílovom vydaní časopisu Stratégie a Trend a zároveň v online článku na trend.sk – Zdravie ľudí a planéty sú prepojené | TREND.