PODPORUJEME RODIČOV

V #Danone a #Nutricia plne podporujeme rodičov – matky aj otcov. Vytvorená politika na podporu rodičov bola navrhnutá tak, aby ich podržala v kľúčových obdobiach.

Spoločnosť #Danone chce podporiť svojich zamestnancov v ich výnimočnej životnej úlohe, akou je práve rodičovstvo. V  roku 2017 sme vydali rodovo neutrálnu globálnu politiku na podporu rodičov, ktorá všetkým rodičom poskytuje rovnaké práva, podmienky a starostlivosť. Od 1.1.2020 je táto politika plne implementovaná
aj v Českej a Slovenskej republike. Politika podporuje naše mamičky a oteckov v kľúčových momentoch rodičovstva.

#Zdravie tehotných zamestnankýň je pre nás prvoradé

V čase tehotenstva rieši každá žena v prvom rade zdravie, v čom chceme našim zamestnankyniam pomôcť. Zaisťujeme im úpravu pracovných podmienok podľa individuálnych potrieb každej z  nich a je možné požiadať
o dodatočný home office.

V #Nutricia sme vytvorili nutriklub.sk, najväčší materský klub na Slovensku so 40 000 matkami, ktoré využívajú odborné poradenstvo našich odborníkov. A keďže sme vytvorili jeden z najväčších materských klubov, prečo by sme nepomohli aj našim budúcim mamičkám z radu zamestnancov? K dispozícii majú odborné poradenstvo vždy, keď to potrebujú.

Narodenie dieťaťa podporujeme aj finančným bonusom

Narodenie dieťaťa je pre každého veľkou udalosťou a v rámci politiky na podporu rodičov sme pripravili radu benefitov, ktoré môžu mamičky i otcovia využiť:

  • Jednorazový bonus 1000 EUR
  • Kompenzácia rovnakej mzdy po dobu 18 týždňov materskej dovolenky
  • Nárok na ročný bonus počas 18 týždňov materskej dovolenky
  • Rizikové poistenie
  • 15 dní plateného voľna otcom novonarodeného dieťaťa

„Práve obdobie po narodení bábätka je pre rodinu vždy najnáročnejšie, ale zároveň najkrajšie. Som veľmi rád, že si Danone uvedomuje, aké dôležité je mať otecka doma,“ povedal Tomáš, National KAM Danone CZ&SK.

#Materstvo a práca nie sú pre nás prekážkou

Každá žena má právo sa rozhodnúť, kedy sa vráti do práce. Keď sa naše mamičky rozhodnú vrátiť do práce, umožníme im to s upravenými pracovnými podmienkami podľa individuálnych potrieb v rámci programu
„Back to work“. V prípade, že potrebujú vyriešiť otázku stráženia dieťaťa, pomôžeme im. Dokonca môžu počítať
s príspevkom na škôlku, prípadne jasle.

„Materstvo je nádherné ale zároveň aj náročné obdobie aj čo sa finančnej stránky týka. Človeku sa počas minúty zmení svet a všetka pozornosť sa sústredí na bábätko. Veľmi si vážim, že Nutricia poskytuje nadštandardnú podporu svojim zamestnancom v podobe rodičovských benefitov, ktoré mi značne uľahčili začiatky materstva,
a môžem sa tak už od samého začiatku plne venovať potrebám bábätka,“ hodnotí Katka, Healthcare coordinator Nutricia.