Podvýživa trápi najmä seniorov nad 65 rokov

#Podvýživa je na Slovensku rozšírená viac, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Až jeden z troch seniorov žijúcich doma je podvýživený.

Až viac ako polovica opýtaných v prieskume u širokej verejnosti potvrdila, že sa s podvýživou už stretla. Pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, zverejníme aj výsledky nutričnej intervencie ľudí s malnutríciou, ktoré sa vykonávalo po dobu šiestich mesiacov.

Keďže v súčasnosti je až tretina seniorov žijúcich doma podvyživená, rozhodli sme sa zrealizovať prieskum širokej verejnosti o informovanosti a vnímaní klinickej výživy a zároveň sme v spolupráci s odborníkmi sledovali u malnutričných pacientov vplyv nutričnej intervencie na vybrané parametre, ako napríklad hmotnosť, kvalita života alebo BMI,“ hovorí Angela Buday, Brand Manager ONS, #Nutricia.

Ľudia najčastejšie vyhľadávajú #informácie u svojho lekára

Zistili sme, že najčastejšie uvádzanými dôsledkami chudnutia a podvýživy sú slabosť a chorobnosť. Spomenuli aj dlhšiu rekonvalescenciu a zlé hojenie rán. Veľmi pozitívnym zistením bolo, že ak by ľudia museli hľadať informácie alebo pomoc týkajúcu sa podvýživy, kontaktovali by predovšetkým lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov a to až 88% opýtaných.

#KvalitaŽivota malnutričných pacientov po zavedení enterálnej výživy výrazne stúpla

Počas intervencie sledovali lekári vývoj zdravotného stavu u pacientov s podvýživou. Počas sledovaných šiestich mesiacov pacienti priemerne pribrali o 1,39 kg.

Za pozitívny fakt považujeme to, že kvalita života pacientov s malnutríciou výrazne stúpla po zavedení enterálnej výživy. V porovnaní so začiatkom sledovaného obdobia o 35% viac pacientov dokázalo ísť na 20-minútovú prechádzku,  a takmer polovica sa už necítila slabá.

„Riešenie podvýživy patrí do rúk lekára, ktorý dokáže identifikovať príčinu a následne tak nastaviť liečbu pacientovi na mieru. To môže zahŕňať úpravu stravovacích návykov a zaradenie klinickej výživy napríklad vo forme nutričných nápojov,“ uviedla lekárka a vedkyňa MUDr. Adela Penesová, PhD.

Takmer všetci pacienti potvrdili, že po vypití 2 fľaštičiek nápoja pocítili aspoň jeden pozitívny vplyv klinickej výživy na kvalitu života. #NutričnéDrinky pomáhajú doplniť denný príjem stravy, zlepšiť kondíciu a posilniť telo.