Danone hodnotí opatrenia vlády SR na ochranu zamestnancov pozitívne

BRATISLAVA 30. 03. 2020 – Spoločnosti Danone a Nutricia budú v nasledujúcich mesiacoch chrániť svojich zamestnancov pred dopadmi krízy spôsobenej koronavírusom. Svojim pracovníkom na Slovensku, rovnako ako viac než 100 000 zamestnancom po celom svete, zaručia príjmy v mesiacoch apríl, máj a jún 2020. V prípade práceneschopnosti, povinnosti karantény, či domácej starostlivosti odieťa, spoločnosti zamestnancovi doplatia do 100% mesačného príjmu. Zároveň vydali zákaz na ukončenie akejkoľvek pracovnej zmluvy na nasledujúce tri mesiace z dôvodu zdravotníckej krízy.

Vaktuálnej kríze, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19, má spoločnosť Danone dve základné priority: chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov po celom svete, a zároveň zabezpečiť kontinuitu dodávok potravín. Zamestnanci Danone v týchto dňoch preukazujú mimoriadne úsilie, aby boli zachované pravidelné dodávky mliečnych produktov a výrobkov na rastlinnej báze. Súčasťou skupiny Danone je aj Nutricia, výrobca výživy pre tie najzraniteľnejšie skupiny – dojčatá, batoľatá a pre ľudí so špecifickými výživovými nárokmi.

Spoločnosť preto v súlade s víziou One Planet.One Health (Zdravie planéty a zdravie ľudí je úzko prepojené) prijala balík opatrení na podporu zamestnancov a partnerov, ktoré im majú pomôcť v týchto náročných okolnostiach:

 • Finančná podpora vo výške 250 miliónov EUR pre 15 000 malých podnikov, s ktorými Danone spolupracuje na celom svete (poľnohospodári, dodávatelia, poskytovatelia služieb).
 • Všetky pracovné zmluvy zabezpečené a mzdy zaručené 100 000 zamestnancom spoločnosti Danone na celom svete do konca júna
 • Garancia do 100% príjmu v prípade práceneschopnosti, povinnosti karantény, či domácej starostlivosti o dieťa v súvislosti s ochorením COVID-19.
 • Bonus pre všetkých zamestnancov v službe (ktorí nepracujú z domu) počas pandémie.„V dôsledku pandémie sme sa dostali do krízy, počas ktorej je kľúčové práve udržanie plynulých dodávok potravín. Sme si plne vedomí, že táto globálna kríza si vyžaduje spoločenský záväzok. Najväčšou prioritou spoločnosti Danone je zdravie a bezpečnosť zamestnancov a ich rodín, našich partnerov a zákazníkov, ale aj zabezpečenie včasných dodávok produktov. Práve to je dôvod, prečo sme sa rozhodli prijať tieto opatrenia,“ povedal Ing. Marián Jánoš, MBA, prokurista Danone Slovensko.

  Spoločnosť aktivovala všetky zdroje na výrobu mliečnych a rastlinných výrobkov, detskej výživy a klinickej výživy pre ľudí so špecifickými výživovými nárokmi. Všetci zamestnanci sú v pohotovosti, neustále hľadajú riešenia na vzniknuté problémy a v prípade potreby pripravujú náhradné plány.

  „Robíme všetko preto, aby sme zmobilizovali sily a ponúkli riešenia na zložitú situáciu, ktorú prežívame. Tímy pracujú naplno a výsledkom sú aktivity podporujúce komunity v rôznych oblastiach. Na Slovensku sme sa rozhodli podporiť záchranárov a lekárov, ktorí sú v posledných týždňoch pod veľkým tlakom, a ktorých prácu si nesmierne vážime. Okrem toho chceme prejaviť solidaritu skupinám, ktorých sa neblahé následky aktuálnej krízy dotkli ako prvých,“ povedal Ing. Jan Beran, konateľ Nutricia Slovensko.

  Spoločnosť vyjadrila spolupatričnosť Záchrannej zdravotnej službe aUniverzitnej nemocnici v Bratislave, ako vaktuálne najviac exponovanom meste na Slovensku. Zdravotníkom, lekárom a sestričkám, ktorí sú dnes v prvej línii boja s koronavírusom, darovala stovky mliečnych a rastlinných produktov.

  „Naši operátori tiesňovej linky 155 sú v týchto týždňoch vystavení veľkému tlaku. Zabezpečujú nielen volania pacientov alebo ich blízkych, ale komunikujú aj s infektológmi, hygienikmi, záchranármi, zdravotníckym personálom v nemocniciach a s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Manažujú celý systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Akúkoľvek pomoc, ktorá podporí našich ľudí, preto veľmi vítame,“ vysvetlila Mgr. Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

  Spoločnosť podporila potravinami aj o. z. Proti prúdu, ktoré zastrešuje predavačov NotaBene. Prázdne ulice znemožnili predajcom zabezpečiť si živobytie predajom časopisu, a tak prišli o často jediný zdroj príjmu. Veľký balík mliečnych a rastlinných produktov poputoval aj sociálnemu zariadeniu DEBORA, ktoré poskytuje útočište matkám s deťmi v ťažkej životnej situácii.