Danone na svojich výrobkoch na Slovensku zavádza nutričné značenie Nutri-Score

BRATISLAVA 25. 05. 2021 – V súlade so stratégiou udržateľnosti, ktorá sa odráža vo firemnej vízii One Planet. One Health (Jedna planéta. Jedno zdravie), sa spoločnosť Danone rozhodla zaviesť na svojich obaloch zjednodušené nutričné označovanie Nutri-Score. Tento model výživového označovania na prednej strane potravín podložený výskumom a spotrebiteľskými štúdiami si v posledných rokoch získal podporu vedeckej obce, spotrebiteľských organizácií i viacerých krajín naprieč Európskou úniou. Spoločnosť Danone pristupuje
k postupnému zavádzaniu Nutri-Score na obaloch všetkých svojich výrobkov na Slovensku s cieľom podporiť informovaný výber spotrebiteľa.

„Nutri-Score plánujeme zaviesť minimálne na tretine našich obalov už v tomto roku a následne na zvyšku nášho sortimentu. V súčasnosti nemusí byť výživové označenie pre spotrebiteľa zrozumiteľné. Sme presvedčení,
že Nutri-Score je najlepší dostupný priesečník prehľadnosti a zrozumiteľnosti pre spotrebiteľa s kvalitou systému výživových parametrov, podľa ktorých sa vypočítava. Svedčia o tom mnohé vedecké štúdie aj prístup niekoľkých členských štátov EÚ, ktoré už tento systém oficiálne podporili,“
vysvetľuje Mária Jendrišáková, Corporate Affairs Manager Slovensko.

Nutri-Score je prehľadné nutričné označenie výrobku v škále od A po E s intuitívnym farebným rozlíšením, ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Toto nutričné skóre zostavil tím odborníkov pod vedením prof. Mike Raynera na Oxfordskej Univerzite. Prvou krajinou, ktorá podporila zavedenie Nutri-Score bolo v roku 2017 Francúzsko, pričom dnes ho podporuje aj Nemecko, Španielsko, Holandsko, Belgicko či Luxembursko. Nutri-Score odporúča využívať aj európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie ako prehľadný systém nutričného označovania potravín a nápojov.

Nutri-Score sa riadi holistickým prístupom k stravovaniu, teda zohľadňuje nielen nutričné faktory, ktorých príjem je vhodné v strave obmedziť, ale aj živiny, ktorých konzumácia je, naopak, žiadúca. Vypočíta sa na základe vedeckého algoritmu, ktorý zarátava obsah negatívnych nutričných faktorov, akými sú energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrov, nasýtených alebo saturovaných tukov a soli. Zároveň berie do úvahy pozitívne prvky ako sú vláknina, bielkoviny, ovocie, zelenina či orechy.

Aj na Slovensku dostal Nutri-Score kladné stanovisko od viacerých odborných inštitúcií, vrátane popredných spoločností pre výživu, vedeckých špecialistov pre oblasť zdravotníctva, výživy a potravinárstva, ako i zástupcov producentov potravín, maloobchodu a spotrebiteľských združení. Tieto subjekty sú združené v Pro Nutri-Score Aliancii.

„Sme presvedčení o tom, že Nutri-Score je efektívny nástroj na podporu správnej životosprávy. Preto sme vstúpili do Pro Nutri-Score Aliancie s cieľom podporiť v spolupráci s odbornými kapacitami osvetu slovenského spotrebiteľa v oblasti nutričného označovania,“ dodáva Mária Jendrišáková.

Viac informácií na danone.sk/nutri-score