Danone Slovensko získalo certifikát B Corp, čo predstavuje významný míľnik pre udržateľné podnikanie na Slovensku

Bratislava, 15.01.2024: Stredoeurópsky klaster spoločnosti Danone, pod ktorý patrí aj Danone Slovensko, dosiahol významný míľnik v oblasti udržateľného podnikania a získal certifikát B Corp. Certifikát B Corp predstavuje medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý sa udeľuje spoločnostiam vyznačujúcim sa vysokými štandardmi sociálnej a environmentálnej výkonnosti, transparentnosti a zodpovednosti. Cieľom B Corp je podporovať firmy, ktoré nielenže usilujú o zisk, ale tiež majú pozitívny dopad na spoločnosť a životné prostredie.  Tento úspech dosiahlo Danone CEE ako prvý podnik v regióne s obratom 400 miliónov EUR. Danone dosiahlo v hodnotení B Corp 103,3 bodov, čo výrazne presahuje 80 bodov potrebných pre získanie certifikátu. 

Ivan Holub, manažér udržateľnosti pre strednú a východnú Európu, k tomuto úspechu dodáva: “Získanie medzinárodne uznávanej a transparetnej certifikácie B(enefit) Corporation je dôkazom toho, že aj v takomto zložitom regióne piatich samostatných krajín využívame silu  podnikania na maximalizáciu pozitívneho vplyvu našej dlhodobej stratégie udržateľnosti. Tento úspech ocenila aj Denisa Rášová z Circular Slovakia, ktorá poznamenala: „Získaniu B Corp certifikátu predchádza náročný proces hodnotenia v  environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektoch podnikania. Spoločnostiam ponúka priestor na zlepšenie, porovnávanie s inými podnikmi a  môže byť aj nástrojom na korektnú komunikáciu. Úsilie spoločnosti Danone Slovensko predstavuje referenčný bod pre korporácie v regióne strednej a východnej Európy, ale aj mimo nej.“  

Certifikát B Corp symbolizuje vysoké štandardy v oblasti riadenia spoločnosti, prístupu k zamestnancom, životnému prostrediu, komunitám, zákazníkom ale aj predstavuje zmenu v podnikateľskom myslení. Danone Slovensko dosiahlo najvýraznejšie úspechy v týchto oblastiach: 

  • Riadenie: Dvojité poslanie spoločnosti Danone, zamerané na ekonomickú a sociálnu zodpovednosť, je hlboko zakorenené v DNA spoločnosti, so záväzkom k zdraviu, životnému prostrediu, ľuďom a komunitám. 
  • Etika a transparentnosť: Spoločnosť Danone zaviedla rozsiahle postupy a jasné pravidlá, ktoré zabezpečujú etiku a transparentnosť vo vnútri firmy aj v hodnotovom reťazci. 
  • Starostlivosť o zamestnancov: Spoločnosť kladie dôraz na ľudský prístup a ponúka komplexný balík zdravotných a životných výhod pre všetkých zamestnancov. Medzi tieto výhody patrí napríklad voľno navyše pre rodičov pri narodení alebo adopcii dieťaťa, dovolenka nad rámec zákona, dni na zotavenie (sick days), zdravotná starostlivosť a tiež životné poistenie. 
  • Občianska angažovanosť a darcovstvo: Spoločnosť realizuje dlhodobý prieskum stravovacích návykov malých detí prostredníctvom jedinečného projektu NutriCheq. NutriCheq je praktický nástroj na diagnostiku a riešenie nedostatkov vo výžive batoliat. Práve v batoľacom období, medzi 1. a 3. rokom života dieťaťa, sa nachádzajú korene celoživotných návykov a najčastejších chýb vo stravovaní. Tieto zlozvyky môžu mať v budúcnosti zásadný vplyv na rozvoj civilizačných ochorení a tým na celkové zdravie v dospelosti. Dáta získané z prieskumu sú základom pre vedecký výskum a odborné odporúčania slovenskýchpediatrov. 

 

Ivan Holub dodáva: Získanie certifikátu nie je koniec našej cesty, ale skôr jej začiatok. Keďže je potrebné ho obhajovať každé tri roky, dosiahnuté skóre nás zaväzuje k ešte ambicióznejšiemu napredovaniu pri dosahovaní našich cieľov.“ Denisa Rášová z Circular Slovakia zdôrazňuje: „Úspech spoločnosti Danone Slovensko je signálom pre všetky podniky, ktoré sa snažia o udržateľné a etické fungovanie.“ 

Certifikácia Danone Slovensko podporuje globálnu ambíciu spoločnosti Danone dosiahnuť 100% certifikáciu spoločnosti. V súčasnosti je 74,2 % globálneho predaja spoločnosti Danone pokryté certifikáciou B Corp.