Odstraňujeme plastové slamky z portfólia klinickej výživy

BRATISLAVA 30. 6. 2020 – Spoločnosť Nutricia spustila projekt postupného odstraňovania plastových slamiek v celom svojom portfóliu klinickej výživy k popíjaniu pre dospelých na Slovensku. Tieto prípravky sú určené na podvýživu súvisiacu s ochorením. Prvé produkty bez plastovej slamky sú už aktuálne v predaji.

„Aj v čase pandémie pracujeme na tom, aby boli naše obaly 100 % cirkulárne. Stanovili sme si cieľ, aby bol každý obal do roku 2025 opätovne použiteľný, recyklovateľný alebo kompostovateľný,“ uviedol Ing. Jan Beran, konateľ Nutricia Slovensko. „Odstránenie plastových slamiek u značiek Nutridrink, Diasip, Cubitan, Forticare a PreOp je krokom k naplneniu tohto cieľa. Pre predstavu, len v tomto roku budú slamky odstránené u viac ako troch miliónov kusov týchto výrobkov na Slovensku.“

Odstránenie plastových slamiek nadväzuje na inováciu obalov sondovej výživy, ktoré sú postupne nahrádzané od začiatku roka 2020 a bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Veľmi ma teší, že náš inovovaný obal – fľaša OpTri vyhrala štyri ocenenia, a to NL Packaging Award, Startpack Awards, Dow Packaging Innovation Award a Worldstar Packaging Award 2020. Aj naďalej pracujeme na vylepšení našej výroby s čo najnižším dopadom na životné prostredie,“ dodáva Jan Beran. Nutricia, ktorá je súčasťou skupiny Danone a popredný výrobca detskej a klinickej výživy na Slovensku aj vo svete, sa rozhodla prijať tieto opatrenia v súlade s víziou „One Planet.One Health“ (Jedna planéta, jedno zdravie).

Produkty klinickej a sondovej výživy sú potraviny na osobitné lekárske účely pre pacientov trpiacich podvýživou v dôsledku ochorenia, vrátane onkologických pacientov, diabetikov a seniorov. Rovnako sú určené pacientom dlhodobo pripútaným na lôžko, či ľuďom, ktorí majú podstúpiť alebo práve absolvovali chirurgický zákrok.

Zloženie produktov sa kvôli odstráneniu plastových slamiek nemení. Pacientom, ktorí v súčasnosti používajú slamky na konzumáciu výživy, spoločnosť odporúča využiť alternatívu udržateľnej slamky, ako kovovú alebo bambusovú slamku. Prípadne je možné pri pití použiť pohár či pridať kocku ľadu, čím sa nápoj nielen vychladí, ale tiež sa zriedi jeho konzistencia.

Uvedené prípravky klinickej výživy sú potraviny na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Prípravky sa musia používať len pod lekárskym dohľadom.