Pozor na výživu našich seniorov – a to nielen v čase pandémie

BRATISLAVA 29. 04. 2020 – Ľudia nad 65 rokov sú v období pandémie koronavírusu najohrozenejšou skupinou z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií. Okrem obmedzenia pohybu na verejnosti a dôslednej hygieny je dôležitou súčasťou prevencie aj správne stravovanie. Práve výživa je kľúčová v predchádzaní rôznym komplikáciám, ktoré sa u nich môžu vyskytnúť, ak by ochoreli.

V tomto období má väčšina z nás len obmedzený kontakt so staršími členmi našich rodín, a pritom je počas aktuálnej krízy ešte dôležitejšie dohliadnuť na to, aby mali vo svojich jedálničkoch dostatočný príjem živín, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie organizmu a imunity. Podvýživa, a predovšetkým nedostatok bielkovín v strave, zapríčiňuje oslabenie a chradnutie organizmu. Senior v podvýžive je náchylnejší na rôzne infekčné ochorenia a aj liečba uňho trvá dlhšie, ako u dobre živeného človeka. Na to, ako by mala vyzerať strava seniora, ako spozorovať stav podvýživy, a čo v takom prípade robiť, odpovedá MUDr. Miloš Bubán, internista a gastroenterológ.

Čo by si mal senior naložiť na tanier?

Strava seniorov by mala byť v prvom rade pestrá a obsahovať základné skupiny potravín, ako zložené sacharidy (pečivo, cestoviny, zemiaky), ovocie a zeleninu, či mlieko a mliečne výrobky. Najdôležitejšou skupinou potravín pre seniorov sú tie, ktoré zabezpečujú príjem bielkovín, a to mäso, strukoviny, ryby a vajcia. Seniorom sa odporúča, aby dodržiavali pravidelný stravovací režim a aby si jedlo rozložili do 6 až 7 porcií denne.

Bielkoviny a imunita

Bielkoviny majú mimoriadny význam pre obranyschopnosť nášho organizmu. Ich dostatočný príjem je kľúčový najmä u starších ľudí, keďže s pribúdajúcom vekom sledujeme prirodzený úbytok kostrovej svalovej hmoty. Bielkoviny sú základnou stavebnou jednotkou tela, vďaka nim je možné budovať pevné svalstvo. Senior, ktorý nemá oslabenú svalovú hmotu a je v dobrom kondičnom stave, dokáže lepšie prekonať rôzne infekcie. Na druhej strane, človek, ktorý je v malnutrícii, teda v podvýžive, znáša priebeh ochorenia oveľa horšie. Ochorenie sa uňho môže prejavovať výraznejšie, prekonáva sa horšie a aj následná rekonvalescencia pacienta sa predlžuje.

Bielkoviny sú súčasťou imunoglobulínov, ktoré bojujú proti infekcii, takže majú nenahraditeľnú úlohu v imunitnom systéme. Aby seniori dokázali efektívne bojovať s infekciami naokolo, je nevyhnutné zabezpečiť im dostatočný príjem kvalitných bielkovín v strave. Tie budujú silný imunitný systém, ktorý dokáže efektívne bojovať s infekciami naokolo.

Ako spozorovať podvýživu

Príčiny malnutrície u seniorov vychádzajú z prirodzených zmien prebiehajúcich v organizme s narastajúcim vekom. „U starších ľudí sa objavuje nechutenstvo, zhoršenie alebo úplné vymiznutie chuti a čuchu (čo sú dôležité prvky motivujúce k jedlu), znižuje sa bazálna tvorba slín. Dochádza k strate chrupu, teda mení sa aj proces žuvania, mení sa aj tvorba žalúdočných kyselín a vôbec celý proces trávenia sa spomaľuje. Významný vplyv na proces spracovania potravy majú aj zmenené aktivity hormónov, neurotransmiterov a ďalších látok,“ vysvetľuje MUDr. Bubán.

Seniori často mávajú problém aj so samotným príjmom potravy. Jedia veľmi málo, niekedy doslova zabúdajú na jedlo, alebo ich pocit nasýtenia sa dostaví prakticky hneď, ako začnú jesť, takže ďalšie jedlo odmietnu. Vonkajšie znaky podvýživy možno podľa MUDr. Bubána spozorovať takto: „Podvýživa sa najskôr prejaví úbytkom na váhe. Vhodným ukazovateľom je aj slabosť, napríklad slabý stisk ruky. Častá je vyčerpanosť a únava. Pre seniorov je typická pomalšia chôdza, ale ak sa chôdza zhoršila za krátky čas, môže to byť tiež následok nesprávnej výživy“.

Čo ak bežná strava nestačí

Súčasná medicína už však dokáže pomôcť vo výžive seniorom, a to aj v prípade, ak trpia rôznymi chronickými ochoreniami. Ak vezmeme do úvahy zdravého seniora, ktorý netrpí žiadnym ochorením, ale vieme, že jeho denný príjem stravy nie je postačujúci, po konzultácii s lekárom je možné mu dodať bielkoviny a ostatné dôležité látky vo forme sippingu. Je to nápoj s objemom 200 ml, ktorý obsahuje všetky potrebné nutrienty, aby pokryl denné potreby nielen na výživu, ale aj regeneráciu organizmu. Ak senior nedokáže vypiť také množstvo, sú dostupné prípravky aj v menšom objeme 125 ml. Nemali by sa vypiť naraz, ale popíjať v priebehu dňa, čo zabezpečí lepšie vstrebanie živín v organizme.

Každý lekár by mal pri vyšetrení pacienta zhodnotiť aj jeho výživový stav, čo obzvlášť platí pri senioroch. Praktický lekár okrem iného venuje pozornosť aj skríningu rizika, či už prítomnej podvýžive, diagnostike jej príčin a v prípade potreby navrhuje riešenie. V prípade, ak bežná strave nestačí, má lekár možnosť predpísať enterálnu výživu určenú na popíjanie. U onkologického pacienta, u ktorého je výživa veľmi dôležitá, môže onkológ po zhodnotení nutričného stavu odporučiť alebo predpísať prípravky na popíjanie, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť denný nutričný príjem, ak bežná strava nestačí.

Výskyt podvýživy u seniorov na Slovensku

Problém podvýživy priraďujeme skôr k chudobným krajinám a len zriedkavo si ju spájame s dôchodcami vo vyspelých štátoch, vrátane Slovenska. Realita však ukazuje, že výživové problémy vo forme podvýživy, nedostatočného príjmu viacerých dôležitých prvkov, fádny jedálniček či nedostatočný energetický príjem, sprevádzajú seniorský vek aj u nás.

Aj starší ľudia v domovoch sociálnych služieb neraz odmietajú potravu, prípadne konzumujú množstvá, ktoré sú pod úrovňou potrebného denného energetického príjmu. Zariadenia pre seniorov sú si vedomé tohto problému, a preto aktívne vykonávajú skríning výživového príjmu u svojich klientov. Spoločnosť Nutricia, ktorá pôsobí aj v oblasti enterálnej výživy, nedávno realizovala štúdiu v zariadeniach pre seniorov.

„Do štúdie, ktorú sme zrealizovali v roku 2018, sa zapojilo 71 zariadení pre seniorov a viac ako 3700 klientov. Výsledky poukázali na to, že v stave podvýživy alebo v jej riziku je až 57 % skrínovaných klientov,“ hovorí Ing. Jan Beran, konateľ spoločnosti Nutricia. Spoločnosť sa zaviazala napĺňať víziu „Jedna planéta. Jedno zdravie“, prostredníctvom ktorej vyjadruje svoj záväzok pozitívnym spôsobom ovplyvňovať zdravie ľudí a pomáhať im k plnohodnotnému životu prostredníctvom výživy. „Nutričné skríningy sú jedným zo spôsobov, ako napĺňame našu víziu na Slovensku,“ dodáva Jan Beran.

„Tieto aktivity sú nesmierne dôležité, keďže upozorňujú na rozsah problému malnutrície medzi našimi seniormi. Odhalenie malnutrície alebo jej rizika umožňuje jej riešenie prostredníctvom správnej nutričnej intervencie, o ktorej rozhodne lekár,“ hovorí MUDr. Miloš Bubán.

Malnutrícia a problémy seniorov vo výžive sú často podceňované a všimneme si ich až neskoro. Pritom kvalitná, na výživné prvky a mikronutrienty bohatá strava, môže významným spôsobom pomáhať seniorom a zvyšovať kvalitu ich života. Keďže príjem potravy v staršom veku ovplyvňuje množstvo faktorov, v prípade potreby môže senior vďaka správnej nutričnej intervencii prežívať aktívnejší, zdravší a plnší život. Nezabudnite sa preto ubezpečiť, že starší členovia vašich rodín majú aj v tomto období dostatočný príjem živín.