PRIESKUM: Podvýživa trápi najmä seniorov nad 65 rokov, pomôcť im môže klinická výživa

BRATISLAVA 14. 10. 2021 – Podvýživa je na Slovensku rozšírená viac, ako sa môže zdať na prvý pohľad, až jeden z troch seniorov žijúcich doma je podvýživený. Sledovanie nutričnej intervencie ľudí s malnutríciou, ktoré sa vykonávalo po dobu šiestich mesiacov, ukázalo, že klinická výživa má pozitívny vplyv na kvalitu života pacientov. Takmer polovica populácie sa s týmto problémom už stretla. To sú len niektoré zo zistení prieskumu širokej verejnosti a skríningu nutričnej intervencie malnutričných pacientov, ktoré realizovala spoločnosť Nutricia.

„V spoločnosti Danone a Nutricia, ktorej poslaním je zvyšovať kvalitu života a prinášať zdravie čo najväčšiemu počtu ľudí prostredníctvom potravín a výživy, veľmi dôsledne dbáme o to, aby naši konzumenti mali dostatok informácií o správnej výžive a vyváženom životnom štýle. Snažíme sa širokú verejnosť vzdelávať a upozorňovať na základné zásady správnej životosprávy a starostlivosť o svoje zdravie, ale aj o zdravie svojich blízkych v staršom veku. Keďže v súčasnosti je až tretina seniorov žijúcich doma podvyživená, rozhodli sme sa zrealizovať prieskum širokej verejnosti o informovanosti a vnímaní klinickej výživy a zároveň sme v spolupráci s odborníkmi sledovali u malnutričných pacientov vplyv nutričnej intervencie na vybrané parametre, ako napríklad hmotnosť, kvalita života alebo BMI,“ hovorí Angela Buday, Brand Manager ONS, Nutricia.

Ľudia najčastejšie vyhľadávajú informácie u svojho lekára.

Výsledky prieskumu zameraného na povedomie širokej verejnosti o podvýžive ukázali, že takmer jedna polovica dospelej populácie sa stretla so situáciou, keď oni alebo niekto z blízkych neúmyselne schudli alebo nemohli jesť. Zároveň sme zistili, že ženy a mladšie generácie sa častejšie stretávajú s témou podvýživy.

Najčastejšie uvádzanými dôsledkami chudnutia a podvýživy sú slabosť (častejšie to uvádzali ľudia vo veku 35-44 rokov) a chorobnosť. Mladší ľudia spomenuli aj dlhšiu rekonvalescenciu a zlé hojenie rán.

Pozitívnym zistením bolo, že ak by ľudia museli hľadať informácie alebo pomoc týkajúcu sa podvýživy, kontaktovali by predovšetkým lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov (88%). 31% z nich by využilo radu na internete a 18% by navštívilo lekáreň a svoje problémy by prediskutovali s lekárnikom.

Neuspokojivé výsledky prieskum preukázal pri uvedomení si rôznych dôsledkov malnutrície, čiže podvýživy. Najohrozenejšia skupina ľudí nad 65 rokov si totiž spravidla vôbec neuvedomuje následky podvýživy, ktoré môžu byť v mnohých prípadoch veľmi rizikové pre ich zdravie.

Kvalita života malnutričných pacientov po zavedení enterálnej výživy výrazne stúpla.

Počas intervencie sledovali lekári vývoj zdravotného stavu u pacientov s podvýživou. Počas sledovaných šiestich mesiacov pacienti priemerne pribrali o 1,39 kg. Mierne väčšie zvýšenie hmotnosti nastalo medzi 3. a 6. mesiacom.

Za pozitívny fakt považujeme to, že kvalita života pacientov s malnutríciou výrazne stúpla po zavedení enterálnej výživy. V porovnaní so začiatkom sledovaného obdobia o 35% viac pacientov dokázalo ísť na 20-minútovú prechádzku,  a takmer polovica sa už necítila slabá.

Lekárka a vedkyňa MUDr. Adela Penesová, PhD., uviedla: „Kvalitná a vyvážená strava je základ zdravia. Podvýživa nemusí znamenať len nedostatok potravy, ale aj nedostatok potrebných makro- a mikroživín. Pokiaľ však telo nedostáva potrebné živiny, človek nie je schopný žiť život ako predtým, klesá jeho kvalita života. Človek s podvýživou sa cíti slabý, unavený, nedokáže tak ľahko vstať a postarať sa sám o seba, klesajú mu samoobslužné schopnosti. Často je potom odkázaný na pomoc iných. S ťažkosťami zvláda ísť si nakúpiť a nehovoriac o  prechádzke, či návšteve lekára, väčšinu dňa má potrebu odpočívať. Riešenie podvýživy patrí do rúk lekára, ktorý dokáže identifikovať príčinu a následne tak nastaviť liečbu pacientovi na mieru. To môže zahŕňať úpravu stravovacích návykov a zaradenie klinickej výživy napríklad vo forme nutričných nápojov.“

Až 99% pacientov uviedlo, že po vypití 2 fľaštičiek nápoja pocítilo aspoň jeden pozitívny vplyv klinickej výživy na kvalitu života. Nutričné drinky pomáhajú doplniť denný príjem stravy, zlepšiť kondíciu a posilniť telo.

Klinickú výživu poznajú najmä ženy starajúce sa o starších príbuzných.

Z prieskumu je zrejmé, že ľudia, ktorí už majú osobné alebo zdieľané praktické skúsenosti s klinickou výživou, ju používajú opakovane a spravidla sa v danej problematike viac orientujú. Väčšinou ide o ženy vo veku 45 – 54 rokov, ktoré používali klinickú výživu pre svojich starších príbuzných alebo deti. Prekvapivý je fakt, že spravidla najnižšie povedomie o problematike podvýživy majú seniori nad 65 rokov.

Prieskum u širokej verejnosti bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nielsen v auguste 2021 na vzorke 1000 respondentov, ktorými boli dospelí ľudia nad 18 rokov.

Post marketingová štúdia sa realizovala v roku 2021 u všeobecných lekárov aj špecialistov na vzorke 471 pacientov s potvrdenou malnutríciou. Štúdia prebiehala po dobu šiestich mesiacov.

Výsledky ponúkajú reálny obraz o tom, či dospelí ľudia majú informácie o podvýžive, o spôsobilej osobe, ktorá im poskytne pomoc a riešenie ich problému, ale aj to, že klinická výživa dokáže pacientom s týmto zdravotným problémom pomôcť.