Spoločnosť Danone podporuje vzdelávanie detí o vede, ktorá sa skrýva v jogurte

Bratislava, 27. septembra 2022 – Deťom, ktoré prišli do stánku Danone na Vedeckom veľtrhu v Bratislave robili najväčšie problémy pojmy fermentácia či pasterizácia. Celým procesom hravého učenia ich sprevádzali odborníci so Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre z Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Piaty ročník akcie, ktorú organizuje VEDA NÁS BAVÍ n.o. , prebehol 23.septembra.

 Spoločnosť Danone sa pravidelne zúčastňuje podujatia Vedecký veľtrh, ktorého cieľom je  priblížiť žiakom základných škôl vedu hravým spôsobom a inšpirovať ich, aby sa jej venovali v dospelosti. Tohto ročníka sa zúčastnilo niekoľko stoviek detí, pričom stánok Danone navštívilo približne 500 detí, ktoré vyplnili kvíz o svojich vedomostiach zo sveta jogurtov.

Z prieskumu vyplynulo, že deti rozumejú, čím sú mliečne výrobky prospešné pre organizmus, ale až 30 % z nich nevedelo vysvetliť pojem fermentácia  (premena cukrov pôsobením živých mikroorganizmov, počas ktorého vzniká jogurt) a až 50 % z nich nevedelo, čo je pasterizácia (tepelná úprava mlieka zahriatím na určitú teplotu, ktorá zabezpečí likvidáciu mikroorganizmov a zvýši jeho trvanlivosť). Okrem spomínaných pojmov im v stánku Danone vysvetlili, čo sú to jogurtové kultúry, ktoré si mohli pozrieť aj pod mikroskopom.

 „Spoločnosť Danone sa dlhodobo venuje vývoju riešení výživy vo forme produktov založených na výskume, čo dokazuje skutočnosť, že disponujeme najrozsiahlejšou zbierkou fermentačných baktérií na svete, ktoré v našich produktoch pozitívne formujú životy spotrebiteľov. Dáva nám najväčší zmysel vzbudzovať v deťoch záujem o vedu tým, že im ju ukážeme v praxi. Robí nám radosť odovzdávať základné vedecké informácie o jogurtoch mladším generáciám, možno si tým vychováme vedeckých nástupcov pre našu spoločnosť,“ povedala Mária Jendrišáková, Corporate Affairs manažérka Danone.