Stravovacie návyky jednotlivcov majú vplyv na celú planétu. Flexitariánstvo je kompromisom medzi potravinami živočíšneho a rastlinného pôvodu.

Bratislava, 20. apríla 2022 – Životný štýl a prirodzene aj strava sa neustále menia. Dospelý človek by mal denne prijať 2000 až 2500 kcal, avšak optimálne množstvo sa pre každého individuálne líši podľa veku, pohlavia, fyzickej aktivity a zdravotného stavu. Akákoľvek nadspotreba je plytvaním s dôsledkami pre zdravie aj celú planétu. V posledných rokoch sa preto mnohí ľudia začali stravovať s ohľadom na ochranu svojho zdravia i životného prostredia. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Danone až 45 % Slovákov berie pri nákupe potravín do úvahy aj ich vplyv na životné prostredie.

 V nadväznosti na moderný životný štýl pred niekoľkými rokmi vznikol stravovací režim nazývaný flexitariánstvo, ktorého vyznávači obmedzujú spotrebu mäsa. Prieskum spoločnosti Danone ukázal, že v slovenskej populácii sa týmto spôsobom stravujú iba 2,3 % populácie a niekedy o ňom počulo takmer 12 % ľudí. „Vďaka flexitariánstvu sa vie každý posunúť bližšie k udržateľnému stravovaniu. Na výrobu potravín rastlinného pôvodu sa vo väčšine prípadov využíva oveľa menej vody či pôdy, než na produkciu ich náprotivkov živočíšneho pôvodu. Navyše, tieto rastlinné potraviny majú nižšiu uhlíkovú stopu. Aj preto má stále viac ľudí záujem o flexitariánsky spôsob stravovania. Častejšie zaraďovanie potravín s rastlinným zložením predstavuje účinný spôsob, akým môže každý z nás pomôcť životnému prostrediu,“ vysvetľuje Marian Milec z programu Jem pre Zem.

Nedávno uskutočnený prieskum spoločnosti Danone ukázal, že až 50 % Slovákov konzumuje mäso takmer každý deň a ďalších 40 % aspoň 1-2 krát týždenne. Naopak, produkty na rastlinnej báze ako sú sójové nápoje alebo rastlinné alternatívy k mäsovým či mliečnym výrobkom, nikdy neochutnalo viac ako 30 % opýtaných a menej ako raz týždenne ich konzumuje takmer 42 %. Ak už ľudia tieto produkty kupujú, robia to pre svoje zdravie (31,3 %), chuť (15,7 %) alebo kvôli potravinovej intolerancii (5,9 %). Až ako štvrtý dôvod respondenti uvádzali práve starostlivosť o planétu (5,3 %). Flexitariánstvom sa riadi 2,3 % obyvateľov, v generácii 18 – 26 rokov je to dokonca takmer 5 %. Najviac flexitariánov je v mestách s 20 až 100 tisíc obyvateľmi.

„Zdravý jedálniček musí byť vyvážený a hlavne pestrý. Dominovať by v ňom mala rastlinná strava, ale zároveň treba myslieť aj na prísun bielkovín, ktoré sa prirodzene nachádzajú v mäse alebo mliečnych produktoch. V stravovacích návykoch Slovákov pretrvávajú niektoré zvyky zo skorších čias, ktoré ale v súčasnom životnom štýle nemajú svoje opodstatnenie. Nadmerná konzumácia mäsa, ktorá nezodpovedá individuálnym potrebám jedinca, môže zvyšovať riziko srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky, prípadne aj niektorých zhubných nádorov. Ľudia často začínajú riešiť svoj jedálniček až pri prvých zdravotných problémoch, pritom by sa ich mohli v mnohých prípadoch vyvarovať oveľa skôr,“ upozorňuje doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., člen Slovenskej obezitologickej asociácie. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, kde vyše 70 % ľudí uviedlo, že ak by mali znížiť spotrebu mäsa, urobili by tak zo zdravotných dôvodov napr. chronického neprenosného ochorenia alebo zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi.

22. apríla si po celom svete pripomíname Deň Zeme, kedy je príležitosť sa zamyslieť nad činmi, ktoré pre našu Zem robíme. Upraviť zloženie stravy zvládne každý a práve tým dokáže prospieť životnému prostrediu. Spoločnosť Danone vo svojom portfóliu kombinuje aj naďalej bude kombinovať tradičnejšie produkty živočíšneho pôvodu spolu s výrobkami na rastlinnej báze, predovšetkým prostredníctvom značky Alpro.