Živočíšne aj rastlinné produkty majú v portfóliu Danone svoju nezastupiteľnú úlohu

Záväzkom spoločnosti Danone, a to už od jej vzniku v roku 1919, je prinášať spotrebiteľom zdravie prostredníctvom potravín. Už viac ako 100 rokov sme verní pôvodnému zámeru nášho zakladateľa Isaaca Carassa, a to predávať zdravé a chutné výrobky prispôsobené výživovým potrebám a stravovacím návykom našich spotrebiteľov.

Keďže sa stravovacie návyky, životný štýl, výživové potreby, ale aj samotná predstava o zdravej výžive počas posledných rokov mení, Danone rozšírilo pred pár rokmi svoje portfólio aj o produkty rastlinného pôvodu.
Avšak, to neznamená, že by živočíšne produkty stratili v zdravej výžive v našej firme svoje miesto! Aj do ďalších rokov predpokladáme, že mliečne výrobky a výrobky rastlinného pôvodu sa budú vzájomne dopĺňať v jedálničkoch našich spotrebiteľov, a preto im plánujeme aj naďalej ponúkať inovatívne výrobky špičkovej kvality, ktoré spĺňajú ich očakávania v každej fáze života.

Zdravý jedálniček musí byť vyvážený a hlavne pestrý. Dominovať by v ňom mala rastlinná strava, ale zároveň
je treba myslieť i na príjem bielkovín, ktoré sa prirodzene nachádzajú v mäse alebo mliečnych produktoch. Sme radi, že i naďalej budeme našimi výrobkami dopĺňať komplexnosť výživy a podporu celkového zdravia našich spotrebiteľov.

Cieľom nášho podnikania je pomáhať spotrebiteľom starať sa o ich zdravie, a preto sme sa napríklad zaviazali k prechodu na úplné využívanie obnoviteľných zdrojov v celom našom výrobnom reťazci a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.