Purpurové Slovensko

17. novembra si pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. Vedeli ste, že každé jedenáste dieťa sa na Slovensku narodí predčasne? Ročne je to viac ako 5 000 detí.

Opora rodičom predčasne narodeným deťom

OZ Malíček  pomáha tým najmenším z nás už 10 rokov. Napĺňa svojou činnosťou ušľachtilý cieľ – zlepšiť starostlivosť o predčasne narodené deti od prvého nadýchnutia a podporovať ich rodiny, ako aj zdravotníkov,
ktorí sa o ne starajú.

Ako každý rok, tak aj tento OZ Malíček pripravilo pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí viacero aktivít na osvetu o tejto téme, ako aj na podporu týchto bojovníkov a ich rodín.

Slovenské dominanty vo farbe predčasniatok

Na Slovensku patrí november aj tým najmenším a najkrehkejším. Je už tradíciou, že 17. novembra sa #Slovensko zahalí do purpurovej farby a najväčšie dominanty sa rozsvietia touto farbou tiež.

Minulý rok sa do podpory zvanej #NaseSrdciaSuPurpurove zapojilo 11 slovenských miest nasvietením
15 najväčších dominánt purpurovou farbou. Vo farbe predčasniatok svietili dominanty ako Slovenské národné divadlo v Bratislave, Hodinová veža v Banskej Bystrici, ale aj Dóm sv. Alžbety a súsošie Immaculata v Košiciach a ďalšie.

Pomáhajte s nami

#Nutricia je partnerom 10. výročia založenia OZ Malíček a sme hrdí na to, že im v tomto úsilí môžeme pomáhať. Snažíme sa o to, aby príbeh, ktorý sa začal priskoro, mal aj vďaka našej podpore a pomoci šancu na šťastné pokračovanie.

Široká verejnosť sa môže zapojiť tiež. Oblečením v purpurových odtieňoch,  zdieľaním svojich purpurových príspevkov medzi priateľmi, zdieľaním svojich fotiek či fotiek nasvietených dominánt z jednotlivých miest.