Rastlinnej strave prichádza na chuť čoraz viac Slovákov

Už druhý rok sme zrealizovali prieskum, ktorý tentokrát ukázal, že čoraz viac Slovákov uvažuje o svojom stravovaní a uvedomuje si výhody zvýšeného príjmu rastlinnej stravy. Kým pred rokom boli medzi Slovákmi flexitariáni zastúpení iba v 2,3 %, tento rok je to už 6,2 %. Medzi najčastejšie dôvody, prečo respondenti kupujú rastlinné produkty, patria zdravie (36 %), chuť (22 %) a tiež prínos pre planétu (13 %). Na druhej strane mäso konzumuje takmer denne 49 % respondentov (z ktorých je takmer 60 % mužov) a ďalších 37 % niekoľkokrát týždenne.

Čo je to flexitariánstvo

Flexitariánstvo jeho prívrženci definujú ako zdravší spôsob stravovania (55 %) alebo ako príležitostné nahrádzanie mäsa a mliečnych výrobkov rastlinnými produktmi (20 %). Potvrdzuje to aj Marian Milec z programu Jem pre Zem: „Flexitariánska strava zahŕňa zvýšený podiel rastlinných potravín ako je zelenina, ovocie, obilniny a strukoviny, ale aj rastlinné alternatívy mliečnych a mäsových výrobkov. Flexitariáni a flexitariánky síce konzumujú aj potraviny živočíšneho pôvodu, ale konzumujú ich oveľa menej.“

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa strava založená predovšetkým na rastlinných zdrojoch považuje za prevenciu rôznych civilizačných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina a cukrovka 2. typu. Podobne Svetový fond na výskum rakoviny odporúča, aby mala naša strava z jednej tretiny živočíšny charakter a až z dvoch tretín rastlinný charakter.

„Ľudia na Slovensku však konzumujú príliš veľa potravín živočíšneho pôvodu. Flexitariánstvo, ako spôsob stravovania založený na obmedzení príjmu živočíšnych produktov, a častejšom zaraďovaní rastlinných zložiek, môže byť veľmi prospešný a vhodný pre veľa ľudí, ktorí si zatiaľ nevedia predstaviť úplné vylúčenie živočíšnych zložiek zo svojho jedálnička,“ dodáva Milec.

Alpro rozširuje svoju ponuku

Alpro

S nárastom poštu flexitariánov sa neustále rozširuje aj dostupnosť výrobkov na rastlinnej báze. 69 % respondentov uviedlo, že chuť týchto výrobkov je kľúčovým faktorom pri ich výbere. „Chuti venujeme osobitnú pozornosť, pretože je základným predpokladom vstupu a zotrvania v tejto kategórií. Prichádzame s novými výrobkami alebo príchuťami pre vyznávačov flexitariánstva a iných stravovacích smerov alebo jednoducho pre všetkých, ktorí chcú ochutnať niečo nové alebo obohatiť svoju bežnú stravu a zároveň odľahčiť planétu. Aj malá zmena v našom každodennom stravovaní môže mať z dlhodobého hľadiska významný vplyv na naše zdravie a životné prostredie,“ vysvetľuje Barbora Horníková, brand manažérka značky Alpro v spoločnosti Danone.

Flexitariáni sú predovšetkým mladšie ročníky a ženy

Najčastejšie sa flexitariánskymi stravovacími zásadami riadia ľudia vo veku do 26 rokov (7 %), z ktorých až 22 % konzumuje mäso iba 1-2 x týždenne. Flexitariánov je viac medzi ženami (7 %) ako mužmi (5 %). Najviac ich žije v Bratislavskom (11 %) a Trnavskom (8 %) kraji, a to najmä v stredne veľkých a väčších mestách s 20 000 a viac obyvateľmi.

V Českej republike je podiel flexitariánov 5 % a medziročne narástol o 3 percentuálne body.

O prieskume

Druhý ročník prieskumu sa uskutočnil koncom marca 2023 medzi 1 000 respondentmi v Slovenskej republike. Zber údajov sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research spoločnosti Ipsos.