Zamestnanci vybehali až 40 000 produktov

Naši zamestnanci behali pre dobrú vec! Od 17. 9. do 18.10. 2020 sa mohli zapojiť do aktivity #BehsDanone, v rámci ktorej za každý odbehnutý kilometer venujeme 10 produktov ľuďom v núdzi. Celkovo sme spoločne vybehali až 40 000 produktov!

#DanoneDay2020 #OPOHbyYou #TogetherStronger #MissioninAction

Naše #mliečneprodukty, výrobky na rastlinnej báze a aj produkty detskej výživy darujeme inštitúciám, ktoré si v internom hlasovaní zvolili zamestnanci. Sú to nemocnice a domovy sociálnych služieb.

Michal, ktorý je na pozícii Head of Sales – Trade v #Nutricia, sám za mesiac vybehal neuveriteľných 2500 produktov. „Šport plní pre mňa doležité funkcie. Udržiava ma v dobrej fyzickej kondícii a pomáha mi mentálne si oddýchnuť. Mám pri ňom možnosť v pokoji, sám so sebou, porozmýšľať o mnohých veciach. Danone a Nutricia sú firmy, ktoré prostredníctvom dobročinnosti vracajú spoločnosti priazeň spotrebiteľov. S touto filozofiou sa úplne stotožňujeme v rámci celého tímu a niektorí z nás prispievajú aj samostatne do rôznych projektov na podporu rôznych znevýhodnených skupín alebo rozvoja lokálnych a komunitných aktivít.“

Sledujte našu FB stránku a dozviete sa viac aj o darovaní produktov!