Kostíci v novom recyklovateľnom obale

V súlade s víziou „Jedna planéta. Jedno zdravie“ inovujeme obal značky jogurtov Kostíci. Nový téglik bude z potlačeného polypropylénu (PP) a tým pádom bude 100 % recyklovateľný. Vďaka tejto zmene znížime odpad, ktorý vzniká v súvislosti so spotrebou jej produktov, v priemere o 11 ton ročne.

„Ako popredný výrobca potravín si uvedomujeme, že dnešný systém balenia je neudržateľný a spôsobuje environmentálnu záťaž spojenú so spracovaním odpadu po spotrebe. Keďže chceme ponúkať výživné a kvalitné potraviny a nápoje v obaloch, ktoré sú recyklovateľné, opakovane použiteľné a nezaťažujú životné prostredie, zamerali sme sa na zmenu obalu jogurtu Kostíci, ktorý patrí medzi najobľúbenejšie,“ vysvetľuje Adéla Pánková, senior brand manažérka značky Kostíci.

Viac informácií – Tlačová správa/Článok