NUTRI-SCORE

Nutri-Score je systém označovania potravín FOP (Front of Pack) založený na vedeckej metóde stanovenia výživovej hodnoty výrobkov.

Je efektívny, pretože poskytuje spotrebiteľom celkové vyhodnotenie výživovej hodnoty produktu pomocou jednoduchého päťpísmenového kódu a zodpovedajúcich farieb.

Podpora systému Nutri-Score a jeho postupná implementácia do výrobkov Danone odráža náš záväzok podporovať správnu výživu a podporiť informovaný výber spotrebiteľa.

Napriek podrobným informáciám o živinách, ktoré sú uvedené na obale, spotrebitelia veľmi často nevedia, ako si vybrať hodnotné potravinové výrobky. Dôvodom je nielen veľký výber na pultoch obchodov, ale aj nedostatok odborných znalostí o jednotlivých zložkách produktu, a teda neschopnosť interpretovať informácie uvedené na obale.

S riešením na tento problém môže byť systém označovania potravín Nutri-Score. Pomáha spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia na základe zjednodušených informácií.

Nutri-Score potrebujú spotrebitelia

Prieskum Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2019 na vzorke 3 744 osôb od veku 15 rokov zaznamenal nadváhu u 35,6% a obezitu u ďalších 14,9% responentov, pričom sa očakáva zhoršovanie tohto trendu.

Správny výber výrobkov v obchode je jedným z dôležitých aspektov správnej výživy. Nutri-Score tým, že ukazuje výživovú hodnotu daného produktu v strave, umožňuje spotrebiteľom jednoduchým spôsobom si vybrať správnu výživu.

Čo je to Nutri-Score?

Nutri-Score je zjednodušené označovanie, ktoré nájdete na prednej strane obalu vybraných potravinárskych výrobkov. Slúži na intuitívne a zrozumiteľné predstavenie výživovej hodnoty označených výrobkov pre spotrebiteľa. Označenie je vo forme jednoduchého kódu založeného na zvýraznení jedného z piatich písmen od A do E, každé zobrazené na pozadí inej farby.

Výrobky označené zelenou farbou a písmenami A a B sú výrobky s vysokou výživovou hodnotou, ktoré sa oplatí konzumovať častejšie alebo v najväčšom množstve. Výrobky označené oranžovou, červenou farbou a písmenami D, E sú výrobky, ktoré by sa mali jesť menej často alebo v menšom množstve, pretože obsahujú väčšie množstvo živín, ktoré by mali byť v dennej strave obmedzené (nasýtené tuky, cukor, soľ).

Nutri-Score sa môže objaviť na potravinách, ktoré majú na obale uvedené nutričné ​​informácie. Nemôže sa však umiestňovať na potraviny na špeciálne účely – pre dojčatá, malé deti a chorých ľudí – a na výrobky, ktoré na svojom obale nemajú informácie o obsahu výživných látok.

Čo znamenajú písmená a farby v systéme Nutri-Score?

Čo odlišuje systém Nutri-Score?

Nutri-Score je komplexný a efektívny systém – pozitívne ho hodnotia popredné inštitúcie: WHO Europe, spotrebiteľské hnutie UFC Que Choisir (Francúzsko), nezisková organizácia TestAchats podporujúca ochranu spotrebiteľa (Belgicko), Európska organizácia spotrebiteľov BEUC, Európska organizácia spotrebiteľov (Foodwatch) a samotní spotrebitelia * ako systém, ktorý uľahčuje informovaný výber potravín na základe zjednodušených informácií

Bol vyvinutý francúzskym akademickým tímom. Vychádza z Raynerovho skóre schváleného Britskou agentúrou pre potravinové normy UK FSA a je validovaný odbornými štúdiami. Poskytuje spotrebiteľom informácie, ktoré sú výsledkom vedeckého výskumu.

Nutri-Score objektívne informuje spotrebiteľov o výživovej hodnote produktu. Vo výsledku pomáha prispôsobiť primeranú spotrebu produktu potrebám (počet dávok a frekvencia).

Myšlienka Nutri-Score je založená na vyvážení výživových hodnôt: obmedzenie príjmu živín s nízkou výživovou hodnotou a podpora konzumácie čo najväčšieho množstva cenných živín.

Nutri-Score ide nad rámec informácií uvedených na obale, ako je zoznam zložiek a nutričná tabuľka. Poskytuje prehľadnú informáciu tým, že posudzuje obsah výživných látok a tým aj celkovej výživovej hodnoty výrobku.

Nutri-Score vám umožňuje objektívne rozlišovať produkty v rámci jednej kategórie aj medzi kategóriami. Je objektívny.

Nutri-Score sa používa v mnohých krajinách a ako potvrdzujú mnohé spotrebiteľské prieskumy, je pre spotrebiteľov zrozumiteľný. Je univerzálny.

Ako sa počíta Nutri-Score?

Nutri-Score je založený na vedeckej metóde stanovenia výživovej hodnoty výrobkov, ktorú v roku 2005 vyvinul výskumný tím z Britskej Oxfordskej univerzity (pod vedením prof. Raynera), a ktorú v roku 2007 schválila Britská agentúra pre štandardy potravín (FSA).

Základom Nutri-Score je rovnica vyvinutá tímom vedcov – takzvané Raynerovo skóre – ktorá zohľadňuje tak cenné zložky, ako aj tie, ktoré by mali byť v strave obmedzené.

Body sa prideľujú na základe obsahu zložiek v 100 g produktu alebo 100 ml nápoja. Od bodov pridelených za energiu, nasýtené tuky a soľ sa odpočítajú body za bielkoviny, vlákninu a ďalšie výživné látky, ktoré prispievajú k výživovej hodnote produktu. Kombinované skóre umožňuje zaradenie potraviny do jednej z piatich hodnotových tried: A až E.

Výpočet Nutri-Score krok za krokom

  1. Stanovenie skóre obsahu zložiek

V závislosti od obsahu zložiek systém Nutri-Score prideľuje body:

  • 0 až 10 bodov pre zložky, ktoré by mali byť v potrave obmedzené, ako napríklad energia, cukry, nasýtené tuky a sodík získaný zo soli.
  • 0 až 5 bodov za prospešné zložky, ktoré je potrebné podporovať, ako je ovocie, zelenina, orechy, vláknina a bielkoviny.

Väčšina potravinárskych výrobkov má rovnaký rozsah skóre a metódy výpočtu. Výnimky platia pre: nápoje, tuky a oleje a syry.

2. Výpočet skóre na Raynerovej stupnici

Keď ste určili počet bodov, ktoré sa majú prideliť za energiu, nasýtené mastné kyseliny, cukor a sodík, odpočítajte body za vlákninu, bielkoviny a ovocie/zeleninu/orechy.

3. Klasifikácia výsledku v systéme Nutri-Score

V závislosti od počtu bodov, ktoré produkt získa za obsah jednotlivých zložiek, je celkové skóre od -15 do +40 bodov na Raynerovej stupnici. Na základe tohto výsledku je výrobok klasifikovaný do jednej z piatich hodnotových tried: A až E.

Čím nižšie je Raynerovo skóre, tým vyššiu hodnotu získa produkt v Nutri-Score.

Podpora systému Nutri-Score

Nutri-Score vo svete odporúčajú spotrebiteľské neziskové organizácie a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO Europe).

Na Slovensku dostal Nutri-Score kladné stanovisko od viacerých odborných a spotrebiteľských inštitúcií. 

V spoločnosti Danone podporujeme správny výber potravín, aby sme aj takýmto spôsobom prispeli k zdraviu ľudí na Slovensku. V súlade s našim poslaním #OnePlanetOneHealth sme presvedčení, že o výžive by sa malo uvažovať v najširšom zmysle slova. Preto podporujeme všetky iniciatívy zamerané na lepšie informovanie spotrebiteľov o výživových vlastnostiach potravinárskych výrobkov. Neustálym načúvaním spotrebiteľom a ich potrebám navyše chceme posilniť transparentnosť a dôveryhodnosť našich výrobkov.