Podpora rodín zamestnancov je pre nás prioritou

V #Danone plne podporujeme rodičov – matky aj otcov. Vytvorená politika na podporu rodičov bola navrhnutá tak, aby ich podržala v kľúčových obdobiach.

Cieľom našej spoločnosti je prinášať svojim spotrebiteľom zdravé a chutné výrobky, ktoré podporujú celkové zdravie jednotlivca. A viete čo ešte pozitívne vplýva na celkové zdravie človeka? Rodina. Dobre fungujúca rodina, ktorá plní všetky svoje funkcie a každý jej člen sa v nej môže rozvíjať a využiť tak naplno svoj potenciál.

Cielená #podpora rodiny

Nám v #Danone záleží na tom, aby bola vnímaná aj svojimi zamestnancami ako spoločnosť priateľská k rodičom, ktorá sa zameriava na problematiku materstva a otcovstva inkluzívnym spôsobom. Z tohto dôvodu sme vytvorili politiku na podporu rodičov, ktorá bola navrhnutá tak, aby ich podržala v kľúčových obdobiach. Benefity programu sprístupňuje všetkým typom rodín, v ktorých žijú jej zamestnanci.

#Materstvo nesmie byť prekážkou v práci

V čase tehotenstva rieši každá budúca matka a rodina v prvom rade zdravie. Nastávajúcim rodičom pomáhame úpravou pracovných podmienok podľa individuálnych potrieb, napríklad možnosťou práce z domu a podobne. Po informačnej stránke sa budúce mamičky môžu vzdelávať na obľúbenej webstránke nutriklub.sk, kde tiež nájdu najväčší materský klub na Slovensku pre mamičky, ktoré môžu využívať odborné poradenstvo mnohých odborníkov. Pri narodení (osvojení) dieťaťa, mladú rodinku podporujeme nasledovnými benefitmi:

  • Jednorazový bonus 1000 EUR pri narodení (osvojení) dieťaťa;
  • Kompenzácia rovnakej mzdy po dobu 18 týždňov materskej dovolenky;
  • Nárok na ročný bonus počas 18 týždňov materskej dovolenky;
  • Rizikové poistenie;
  • 15 dní plateného voľna druhému rodičovi novonarodeného dieťaťa (ktorý nevyužije materskú dovolenku).

Každý rodič má právo sa rozhodnúť, kedy sa do práce vráti. Pri návrate si zamestnanci môžu upraviť pracovné podmienky podľa individuálnych potrieb v rámci programu „Back to work“. V prípade, ak chcú dieťa umiestniť v škôlke alebo jasličkách, spoločnosť im kompenzuje náklady až do výšky 200 eur mesačne.

Naša rodičovská politika je zameraná na vytvorenie podmienok pre všetkých zamestnancov, aby im čo najviac uľahčili rodičovstvo v prenatálnom aj postnatálnom období. Firemná politika na podporu rodičovstva je inovatívna v dvoch úrovniach:

  1. Politika na podporu rodičov prináša benefity vysoko nad rámec legislatívneho rámca (flexibilita v rámci prispôsobenia pracovných podmienok, finančná podpora, odborné poradenstvo, kultúra priateľská voči rodičom atď.).
  2. Podpora a benefity sú nastavené s ohľadom na rodovo neutrálnu politiku, to znamená, že zahŕňa všetkých primárnych opatrovateľov. Nezáleží či sa podporuje matka alebo otec, biologickí rodičia alebo osvojiteľ dieťaťa, či majú rodičia opačné alebo rovnaké pohlavie alebo či žijú v manželskom zväzku alebo slobodnom vzťahu.  

Podpora rodiny je pre nás kľúčová, nech je tá rodina akákoľvek. V rámci rodičovskej politiky sa vyhýbajú akejkoľvek diskriminácii po oznámení materstva či otcovstva z hľadiska kariérneho postupu alebo odmeňovania. „Iba takto nám to dáva celé zmysel. Keď budú zamestnanci spokojní doma vo svojej rodine, ktorá spĺňa všetky atribúty harmonickej inštitúcie, vtedy budú spokojní aj v práci a môžu podávať maximálne výkony, byť kreatívni a rozvíjať Danone tým najlepším spôsobom,“ uvádza Mária Jendrišáková, manažérka pre korporátne záležitosti v Danone.

Spájame rôznorodých zamestnancov so širokou škálou talentov, ktorí sa spoločne snažia napĺňať víziu spoločnosti „One Planet.One Health.“ Hlavnou ambíciou je, aby sa každý v Danone cítil zahrnutý a schopný prispieť svojou jedinečnosťou. „Uvedomujeme si, že každá osoba so sebou niečo pre našu spoločnosť prináša a má silnejšie a slabšie stránky, na ktorých môžeme spoločne pracovať. Iba podporou diverzity, podporou individuality a zabezpečením rovnakého prístupu ku všetkým, môžeme dlhodobo prosperovať,“ dodáva Mária Jendrišáková.