NUTRICIA OSLAVUJE ŠTVRŤSTOROČIE NA SLOVENSKOM TRHU

BRATISLAVA 05. 05. 2021 – Spoločnosť Nutricia si tento rok pripomína 25. výročie na slovenskom trhu a zároveň 125. výročie od svojho založenia mliekarom Martinusom Van der Hagen v Holandsku, ktorý pomocou takzvanej Backhauseovej metódy začal v roku 1896 vyrábať špeciálne mlieko pre deti. Ako európsky líder prináša výživu pre lepší a zdravší život a jej produkty pomáhajú miliónom ľudí po celom svete: zdravým i tým, ktorí majú špecifické výživové potreby, a to po celý život – od narodenia až po starobu.

„Vážime si dôveru rodičov, pacientov a zdravotníckych pracovníkov, vďaka ktorým máme dlhodobo popredné postavenie aj na Slovensku,” uviedol Ing. Jan Beran, konateľ spoločnosti Nutricia na Slovensku.

 

Realizuje rozsiahle výskumné a vzdelávacie aktivity

Nutricia má vlastné výskumné a vývojové strediská, ktorých poslaním je vytvárať a prinášať inovatívne výrobky
v oblasti výživy. Výskum sa zameriava na nutričné riešenia šité na mieru konkrétnym potrebám detí i dospelých. Vďaka úzkemu kontaktu s odborníkmi rôznych špecializácií poskytuje pacientom kvalitné odborné informácie
a pomáha im v hľadaní riešenia rôznych výživových potrieb. Do niektorých štúdií a klinických pozorovaní sú zapojení aj slovenskí odborníci, napríklad z radov pediatrie, onkológie, gastroenterológie či všeobecného lekárstva.
Ako príklad možno uviesť uskutočnenie niekoľkých kôl celonárodného skríningového projektu NutriAction, ktorý pomohol odhaliť rozmery problému malnutrície u pacientov a seniorov u nás.

Dlhodobým projektom realizovaným s aktívnou účasťou desiatok odborníkov je Iniciatíva prvých 1000 dní, ktorej cieľom je osveta o význame výživy v prvých tisíc dňoch života dieťaťa, teda od jeho počatia po dovŕšenie dvoch rokov. „Od založenia Iniciatívy v roku 2014 sme zrealizovali množstvo edukačných a osvetových projektov pre odbornú verejnosť aj rodičov, častokrát s podporou známych osobností. O tom, že ide o zmysluplné aktivity, svedčí aj spätná väzba od lekárov i rodičov, napríklad na jeden z našich aktuálnych projektov – Sprievodca prvými príkrmami, ktorého vytvorenie sme iniciovali. Iniciatíva prvých 1000 dní je taktiež partnerom ocenenia Ambasádor zdravej výživy, prostredníctvom ktorého chceme v spolupráci s odbornou verejnosťou vzdať hold lekárom,
ktorí sa v mimoriadnej miere venujú osvete o výžive,“
hodnotí Jan Beran.

 

Prináša inovácie v dojčenskej i klinickej výžive

Vďaka širokému portfóliu produktov Nutrilon a Hami je Nutricia expert na výživu každého dieťaťa, ktoré nemôže byť dojčené. Pokrýva výživové potreby nielen zdravých detí, ale aj detí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami,
ako predčasne narodené bábätká, neprospievajúce dojčatá a deti, ako aj malých pacientov s alergiou na bielkovinu kravského mlieka, či rôznymi inými  tráviacimi ťažkosťami. Prípravky klinickej výživy reagujú na problém malnutrície, ktorá je aj na Slovensku oveľa častejším problémom, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. V portfóliu má prípravky na popíjanie pod značkou Nutridrink, vrátane vysokoenergetickej výživy s vysokou dávkou bielkovín
v malom objeme aj prípravky na podanie sondou pre tých, ktorí nie sú schopní prijímať potravu orálne. Prináša aj výživu na podanie lyžičkou pre pacientov, ktorí majú sťažené prehĺtanie. Pod značkou Diasip má zase výživu pre diabetických pacientov a výrobky Cubitan sú vhodné pre pacientov s vážnymi preležaninami.

 

Budúcnosť je v ochrane zdravia človeka i planéty

Správna výživa v správnom čase môže ovplyvniť trajektóriu zdravia. Toto presvedčenie je opreté o najmodernejšie vedecké poznatky a spoločnosť Nutricia však zaväzuje prinášať stále lepšie nutričné riešenie pre všetkých, ktorí to potrebujú.

„Nutricia, ako súčasť spoločnosti Danone, ťaží zo strategického partnerstva vo výskume modulácie črevnej mikroflóry. Aj koronakríza poukázala na dôležitosť budovania imunity a čoraz viac ľudí si uvedomuje vzťah medzi výživou, zdravím a imunitou. Naďalej sa zaväzujeme aj k spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa u nás odzrkadľuje
v osvetových programoch a v prístupe k životnému prostrediu. Naše továrne na detskú výživu využívajú sto percent energie z obnoviteľných zdrojov a zaväzujú sa k tomu, že až 99 percent odpadu neskončí na skládkach. Hľadáme riešenia v obalových materiáloch, aby do roku 2025 boli všetky naše obaly stopercentne recyklovateľné, kompostovateľné či opätovne použiteľné. Plne podporujeme víziu „One Planet. One Health“. Veríme, že zdravie ľudí a zdravie planéty sú vzájomne prepojené, a preto musíme obe chrániť,”
dodáva Jan Beran.

*Nutridrink, Cubitan, Diasip a špeciálna dojčenská výživa Nutrilon sú potraviny na osobitné lekárske účely. Musia byť používané pod dohľadom lekára. Dojčenie je pre deti to najlepšie, dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára.