Darovanie produktov

Každoročne darujeme niekoľko ton potravín tým, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka celoročnej spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sa nám poradilo v roku 2022 darovať 25 ton potravín. Pravidelne podporujeme organizácie, ktoré zohrávajú veľkú úlohu v pomoci ľuďom v núdzi. Sme veľmi radi, že sa nám darí podporovať aj organizácie ako napríklad Úsmev ako dar, Detský domov Studienka v Bratislave, Detský domov v Podolínci a iné.

Pomocnú ruku sa snažíme podávať aj rodinám, jednotlivcom a našim kolegom, ktorí boli zasiahnutí situáciou vzniknutou na Ukrajine.
Spoločne tvorme lepšie zajtrajšky!

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti