Vedecký veľtrh

Jogurt je potravina, ktorú ľudstvo pozná už tisíce rokov, a ktorá dopomohla k Nobelovej cene Iljovi Iljičovi Mečnikovi, ktorý vyslovil hypotézu, že pravidelná konzumácia jogurtu zrejme hrá významnú rolu v dlhovekosti. My sa už od roku 2016 zúčastňujeme na Vedeckom veľtrhu v Bratislave, kde spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou ukazujeme pomocou pokusov deťom vedu, ktorá sa skrýva v jogurte.

Viac informácií TU

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti