Zavádzame Nutri-Score

S cieľom podporiť informovaný výber spotrebiteľa postupne zavádzame #NutriScore  na obaloch všetkých našich výrobkov na Slovensku. Zjednodušené nutričné označovanie #NutriScore sme sa rozhodli zaviezť v súlade so stratégiou udržateľnosti, ktorá sa odráža vo firemnej vízii #OnePlanetOneHealth (Jedna planéta. Jedno zdravie). Tento model výživového označovania na prednej strane potravín je podložený výskumom.

„Nutri-Score plánujeme zaviesť minimálne na tretine našich obalov už v tomto roku a následne na zvyšku nášho sortimentu. V súčasnosti nemusí byť výživové označenie pre spotrebiteľa zrozumiteľné. Sme presvedčení,
že Nutri-Score je najlepší dostupný priesečník prehľadnosti a zrozumiteľnosti pre spotrebiteľa s kvalitou systému výživových parametrov, podľa ktorých sa vypočítava. Svedčia o tom mnohé vedecké štúdie aj prístup niekoľkých členských štátov EÚ, ktoré už tento systém oficiálne podporili,“ vysvetľuje Mária Jendrišáková, Corporate Affairs Manager Slovensko.

Nutri-Score je prehľadné nutričné označenie výrobku v škále od A po E s intuitívnym farebným rozlíšením,
ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Toto nutričné skóre zostavil tím odborníkov pod vedením prof. Mike Raynera na Oxfordskej Univerzite. Prvou krajinou, ktorá podporila zavedenie #NutriScore  bolo v roku 2017 Francúzsko, pričom dnes ho podporuje aj Nemecko, Španielsko, Holandsko, Belgicko či Luxembursko. #NutriScore  odporúča využívať aj európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie ako prehľadný systém nutričného označovania potravín a nápojov.

Viac informácií