Výsadba ovocnej záhrady v detskom domove

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova je najstarším zariadením svojho druhu na území Bratislavy. Zariadenie slúži najmä ako miesto pre stretnutia a vzdelávanie, keďže jeho klienti sú takmer výlučne
v profesionálnych rodinách, kde majú možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí. V Bratislavskom kraji sú jediným zariadením, ktoré prijíma aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovateľskú starostlivosť a s kombináciou rôznych postihnutí.

 

 

 

Máme veľkú úctu pred poslaním a činnosťou zariadenia a už niekoľko rokov sme jeho hrdým partnerom. Okrem darovania produktov v zariadení realizujeme aj dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa zapájajú naši zamestnanci.

Jednou z aktivít bola výsadba ovocných stromov v záhrade centra, ktoré sídli na najväčšom slovenskom sídlisku,
v Petržalke. Spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia sme vysadili desiatky ovocných stromov, ktoré majú spríjemniť exteriér zariadenia, v lete vytvoriť príjemný tieň, a časom si deti v starostlivosti zariadenia budú môcť pochutiť na ich plodoch.