Dobrovoľníctvo

  • Vysadili sme 22 stromov v obci Tomášov

Dlhodobo vytvárame priestor zamestnancom zapojiť sa do dobrovoľníctva v pracovnom čase. V roku 2021 sme spoločne pomohli vytvoriť príjemné miesto na oddych v prírode pri Malom Dunaji. V spolupráci s obcou Tomášov a občianskym združením Sadíme stromy naši zamestnanci vysadili jelše, jasene, lipy a vŕby.

Nadšenci splavovania Malého Dunaja, ale aj rodiny s deťmi tak budú môcť oddychovať a tráviť čas v krásnom prostredí. Obec Tomášov je 18 km od Bratislavy s takmer osemsto ročnou históriou.

Bez stromov sa nenadýchneme

Vedeli ste, že len jeden plne vyrastený strom dokáže vyprodukovať približne 120 kg kyslíka za rok? Pre lepšiu predstavu, to znamená, že štyri stromy ročne vyprodukujú kyslík až pre štvorčlennú rodinu.

  • Výsadba ovocnej záhrady v detskom domove

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova je najstarším zariadením svojho druhu na území Bratislavy. Zariadenie slúži najmä ako miesto pre stretnutia a vzdelávanie, keďže jeho klienti sú takmer výlučne
v profesionálnych rodinách, kde majú možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí. V Bratislavskom kraji sú jediným zariadením, ktoré prijíma aj deti s ťažkým zdravotným postihnutím, s chronickými ochoreniami vyžadujúcimi ošetrovateľskú starostlivosť a s kombináciou rôznych postihnutí.

 

 

Máme veľkú úctu pred poslaním a činnosťou zariadenia a už niekoľko rokov sme jeho hrdým partnerom. Okrem darovania produktov v zariadení realizujeme aj dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa zapájajú naši zamestnanci.

Jednou z aktivít bola výsadba ovocných stromov v záhrade centra, ktoré sídli na najväčšom slovenskom sídlisku,
v Petržalke. Spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia sme vysadili desiatky ovocných stromov, ktoré majú spríjemniť exteriér zariadenia, v lete vytvoriť príjemný tieň, a časom si deti v starostlivosti zariadenia budú môcť pochutiť na ich plodoch.