Iniciatíva prvých 1000 dní

Iniciatíva prvých 1000 dní je od roku 2015 naším najvýznamnejším projektom spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Výživa dieťaťa v PRVÝCH 1000 DŇOCH ŽIVOTA zohráva kľúčovú úlohu pre jeho zdravie v dospelosti. Práve v tomto období môžu rodičia ovplyvniť, do akej miery bude dieťa odolné voči vonkajším vplyvom, hlavne civilizačným ochoreniam. Cieľom našej iniciatívy je preto šíriť osvetu o dôležitosti správnej výživy dieťaťa pre jeho celoživotné zdravie. V spolupráci s početnými odborníkmi v oblasti pediatrie, imunológie aj gastroenterológie i s odbornými spoločnosťami vzdelávame pediatrov aj širokú verejnosť.

Viac informácií TU.

Ďalšie zaujímavé projekty

Více o společenské zodpovědnosti