Model dôvery

Budeme rásť inkluzívnym spôsobom a v spolupráci s našimi zamestnancami a partnermi budeme vytvárať a zdieľať udržateľné hodnoty.

Zveriť budúcnosť do rúk našich zamestnancov v Danone
Na základe sociálnej inovácie každému z našich zamestnancov umožníme zapojiť sa do našej agendy a napĺňania cieľov spoločnosti Danone na globálnej aj lokálnej úrovni. Veríme, že tento krok nás privedie do novej, zdravšej budúcnosti pre našu spoločnosť, našich zamestnancov a pre naše komunity.

Podporiť inkluzívny rast
Budeme naďalej rozvíjať spôsoby ako podporiť inkluzívny rast zraniteľných partnerov v našom potravinovom reťazci na celom svete vrátane malých poľnohospodárov. Budeme naďalej budovať udržateľné riešenia pre prístup k výžive a bezpečnej pitnej vode pre komunity s nízkymi príjmami. Maximalizujeme vplyv našich fondov sociálnej inovácie, ktorými sú Danone Communities, Danone Ecosystem Fund a Livelihoods funds.

Spolu s partnermi aktívne podporovať potravinovú revolúciu
V súčasnosti prebieha revolúcia v potravinách a my sme jej súčasťou. Nemôžeme v tom ale byť sami: ak chceme zmeniť spôsob pestovania, výroby, predaja, distribúcie a spotreby potravín, musíme spoločne vytvárať riešenia s našimi partermi a využívať ich odborné znalosti. Pre tento účel staviame na dlhoročnej  spolupráci s partnermi, zamestnancami spoločnosti Danone, poľnohospodármi, dodávateľmi, maloobchodníkmi, spotrebiteľmi ako aj s občianskou spoločnosťou, vládami a odborníkmi v oblasti verejného zdravia. Spolu s nimi chceme byť vnímaní ako hnacia sila potravinovej revolúcie.