Model značky

Chceme zabezpečiť rast našich značiek, ktoré chránia a pomáhajú budovať zdravie ľudí, pričom dbáme aj na zdravie planéty.

Dopad na zdravie ľudí v miestnych komunitách
Naším poslaním je prinášať zdravie prostredníctvom potravín čo najväčšiemu počtu ľudí. Na jeho splnenie máme jedinečné portfólio zdravých výrobkov a snažíme sa neustále zdokonaľovať ich kvalitu. Portfólio produktov prispôsobujeme danej krajine a staviame na znalostiach o lokálnych potravinách a stravovacích návykoch, aby sme inovovali a aktívne podporovali zdravšie alternatívy pre spotrebiteľov. Našou snahou je aj realizovať rôzne iniciatívy, projekty a služby v spolupráci s partnermi, aby sme pozitívne ovplyvnili stravovacie návyky ľudí v krajine.

Rast značiek Manifesto
Ľudia očakávajú zmeny v potravinách, ktoré sú súčasťou ich každodenného jedálnička.
V spoločnosti Danone veríme, že keď jeme a pijeme, zároveň môžeme budovať zdravie našej Zeme. Z tohto dôvodu sa zameriavame na budovanie značiek so sociálnym poslaním – nazývaných značky Manifesto, ktoré prinášajú ľuďom zážitok z jedla, ale tiež sa zaväzujú vytvárať pozitívny vplyv na zdravie a planétu.

Ochrana a obnovovanie zdrojov našej planéty
Usilujeme sa o to, aby sme podporili pozitívne riešenia pre planétu. Zaväzujeme sa k trvalo udržateľnému získavaniu všetkých zdrojov a zvyšovaniu obehovej hospodárnosti obalov. Budeme chrániť zdravie pôdy pomocou regeneratívnych poľnohospodárskych postupov, ktoré sme vyvinuli
v spolupráci s partnermi, a ešte viac zintenzívňujeme našu ambíciu k vylepšeniu hospodárenia
s vodou. Zohrávame svoju úlohu v boji proti zmene klímy zavedením uhlíkovo pozitívnych riešení a našim cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.