Uhlíková neutralita

Klimatická zmena je vážna, systémová výzva – nie v budúcnosti, ale práve tu a teraz. V Danone čelíme tejto výzve v súlade s Iniciatívou Science Based Targets tým, že sme sa zaviazali k uhlíkovej neutralite do roku 2050.

Uhlíkovo neutrálni do roku 2050

Spotrebitelia očakávajú, že privátny sektor prevezme vedúcu úlohu v boji proti zmene podnebia. Spoločnosť Danone je odhodlaná byť súčasťou prechodu celého odvetvia na nízkouhlíkové hospodárstvo; preto sme sa v našej politike v oblasti klímy z roku 2015 zaviazali, že sa do roku 2050 staneme uhlíkovo neutrálnymi v celom našom reťazci. Náš záväzok týkajúci sa nulového čistého uhlíka znamená, že sme zodpovední za emisie uhlíka počínajúc farmami našich dodávateľov až po emisie zariadení, ktoré spracúvajú obaly po spotrebovaní našich výrobkov.

Stratégia spoločnosti Danone na dosiahnutie neutrality uhlíka je založená na týchto pilieroch: znižovanie emisií, transformácia poľnohospodárskych postupov na zachytávanie väčšieho množstva uhlíka v zemi, eliminácia odlesňovania z nášho dodávateľského reťazca a vyrovnanie zostávajúcich emisií.

Viac informácií TU.