Model obchodu

Snažíme sa získať certifikát B-Corporation a zavádzať inovácie, aby sme spotrebiteľom poskytovali tú najlepšiu výživu.

Ponúkať zážitky s jedlom a prinášať inovácie
Zaväzujeme sa dodržiavať najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti potravín. Podporujeme využívanie trvalo udržateľných zdrojov, ako aj transparentné a zrozumiteľné označovanie výrobkov. Veríme, že neustálym zavádzaním inovácií umožníme spotrebiteľom vychutnať si jedlo a budeme ich inšpirovať k zdravším a udržateľným rozhodnutiam v stravovaní.

Dosahovať stály, udržateľný a ziskový rast
Našou ambíciou je byť najlepší v potravinovej revolúcii. Ponúkame jedinečnú ponuku produktov zameranú na zdravie, ktorá zároveň reaguje na súčasné trendy stravovania a pitia. Náš strategický plán je zameraný na priority ako zrýchlenie rastu, maximalizáciu efektívnosti a využitie zdrojov podľa výkonnosti.

Získať certifikát B Corporation
Ambícia získať certifikát B-Corp vyjadruje náš dlhodobý záväzok vytvárať a šíriť udržateľnú hodnotu pre všetkých v súlade s naším duálnym ekonomickým a sociálnym záväzkom. Verejnosť dnes očakáva od veľkých spoločností a ich značiek jasné vyjadrenie, či záujmy v skutočnosti napĺňajú. Certifikát B-Corp je znakom dôvery pre spoločnosti preukazujúce vysoké štandardy sociálneho
a environmentálneho správania.