Nové balenie OpTri fľaša

Nutricia, ktorá je súčasťou skupiny Danone a popredný výrobca detskej a klinickej výživy na Slovensku aj vo svete, inovovala obal produktov sondovej výživy v súlade s víziou „One Planet.One Health“ (Jedna planéta, jedno zdravie).

Ekologická stránka produktu/služieb sa dostáva do popredia

Zaťaženie planéty odpadom, rastúcou produkciou CO2 a otepľovanie planéty spojené s nedostatkom vody je pre verejnosť stále viac dôležitou témou. Vznikajú rôzne iniciatívy pre zníženie ekologickej stopy spoločnosti a rôzne iné podporné aktivity. Uvedomelí spotrebitelia ovplyvňujú svoj dopad na životné prostredie taktiež tým,
že nakupujú produkty a využívajú služby s menším ekologickým dopadom na planétu. Ekologická stránka produktu sa tak stáva jedným z faktorov rozhodovania o nákupe produktov a služieb. Zdravotníci, pacienti, ale aj spoločnosť očakáva väčšiu angažovanosť firiem v aktivitách vedúcich k zníženiu záťaže pre životné prostredie.

 

Úspora elektrickej energie aj vody potrebnej na 55 plaveckých bazénov

Náš inovovaný obal – fľaša OpTri vyhrala štyri ocenenia, a to NL Packaging Award, Startpack Awards, Dow Packaging Innovation Award a Worldstar Packaging Award 2020.

Recyklovateľný obal zaistí:

– vďaka úspore elektrickej energie a zlepšenej logistike o 21% nižšie emisie CO2,

– pri výrobe v porovnaní s vakom o 85% nižšiu spotrebu vody, čím ušetrí až 137 504 000 litrov vody
(t. j. az 55 olympijských plaveckých bazénov)

Produkty klinickej a sondovej výživy sú potraviny na osobitné lekárske účely pre pacientov trpiacich podvýživou
v dôsledku ochorenia, vrátane onkologických pacientov, diabetikov a seniorov. Rovnako sú určené pacientom dlhodobo pripútaným na lôžko, či ľuďom, ktorí majú podstúpiť alebo práve absolvovali chirurgický zákrok.

Uvedené prípravky klinickej výživy sú potraviny na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Prípravky sa musia používať len pod lekárskym dohľadom.